2016-07-03 15:26

2016-07-03 15:26

Alla badplatser har godkänt vatten

PROVSVAR: Fritt fram att bada

Det är fritt fram att bada i kommunen.
Vattnet vid Kristinehamns badplatser är nämligen godkänt.

Ungefär var tredje vecka hela sommaren genomför Kristinehamns kommun provtagning av badvattnet vid kommunens olika badplatser och nu har den första provtagningen genomförts. I slutet av förra veckan kom provsvaren som visar att samtliga badplatser i Kristinehamns kommun har godkänt vatten.

Temperatur

Vid kontrollen den 15 juni låg medeltemperaturen i vattnet på 18,3 grader. Varmast var det i Bengtsgård, söder om Kristinehamn, där vattnet hade en temperatur på 19 grader. Revsand var kallast med 13 grader, tätt följt av Hult där vattnet var 14 grader.

Vill man läsa mer om resultatet för de olika badplatserna i Kristinehamn går det att hitta på kommunens hemsida.

Ungefär var tredje vecka hela sommaren genomför Kristinehamns kommun provtagning av badvattnet vid kommunens olika badplatser och nu har den första provtagningen genomförts. I slutet av förra veckan kom provsvaren som visar att samtliga badplatser i Kristinehamns kommun har godkänt vatten.

Temperatur

Vid kontrollen den 15 juni låg medeltemperaturen i vattnet på 18,3 grader. Varmast var det i Bengtsgård, söder om Kristinehamn, där vattnet hade en temperatur på 19 grader. Revsand var kallast med 13 grader, tätt följt av Hult där vattnet var 14 grader.

Vill man läsa mer om resultatet för de olika badplatserna i Kristinehamn går det att hitta på kommunens hemsida.

  • Jessica Lundevall