2016-06-28 09:34

2016-06-28 09:36

Vill öka kunskapen om HLR

LIVSVIKTIGT: Håller utbildning i barn-HLR i Kristinehamn

Joakim Falkenström och Mattias Långström vill sprida kunskapen om första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
På torsdag håller de en utbildning i barn-HLR i Kristinehamn.

Till vardags arbetar Joakim Falkenström som narkossköterska på Karlskoga lasarett medan Mattias Långström jobbar som brandinspektör på räddningstjänsten i Karlskoga. Intresset för hjärt- och lungräddning har länge funnits hos båda två och förra hösten började de diskutera hur de skulle kunna föra sina kunskaper vidare till andra människor.

– Jag utbildar mina kollegor internt och hade även funderat över att starta upp något för att erbjuda externa utbildningar, men så var jag lite feg och ville inte riktigt starta något själv, säger Mattias Långström.

Olika erfarenhet

Grannen och vännen Joakim Falkenström föreslog att de gemensamt skulle starta ett företag och resultatet blev J & M:s första hjälpen och HLR.

– Vi kompletterar varandra väldigt bra, jag har det operativa från olyckor och Jocke har det praktiska från sjukhuset och ambulansen samt de medicinska kunskaperna, säger Mattias.

Otrygga

Till en början riktade de in sig på hjärt- och lungräddning på vuxna och då framför allt till företag, men efter att ha upptäckt behovet och önskan hos föräldrar att få lära sig även hjärt- och lungräddning på barn började de erbjuda även sådana kurser.

– Jag fick nys om att många nyblivna föräldrar, och även andra, saknade kunskap i barn-HLR och kände sig väldigt otrygga i att inte veta vad de ska göra om deras barn drabbas av exempelvis ett luftvägsstopp, berättar Joakim.

Stort intresse

De två första utbildningarna i barn-HLR höll Joakim och Mattias i Karlskoga. Intresset var oerhört stort och det tog inte lång tid innan båda utbildningstillfällena var fullbokade. På torsdag kommer de till Kristinehamn för en utbildning som även den är fullbokad sedan en lång tid tillbaka.

Det blir en två timmar lång utbildning i första hjälpen samt barn-HLR noll till ett år och barn-HLR från ett år upp till puberteten.

Vad kan kursdeltagarna förvänta sig?

– Det kommer bli en bra utbildning där de som deltar får lära sig väldigt mycket. De som gått den här utbildningen hittills har känt sig väldigt trygga när de gått därifrån, säger Mattias.

– Syftet är att de som deltar ska lära sig handskas i olika situationer och känna sig trygga med vad de gör. Vi har fått väldigt mycket positiv respons på våra utbildningar i barn-HLR, säger Joakim.

Varför är det viktigt att kunna HLR?

– Om man har gått utbildning i hjärt- och lungräddning ökar chansen att rädda liv. För varje minut som går och man inte gör något vid ett hjärtstopp minskar överlevnaden med tio procent, det går väldigt snabbt. Ju fler som är utbildade, desto bättre är det. Och man ska komma ihåg att man inte kan göra fel, säger Mattias.

Stort intresse

J & M:s första hjälpen och HLR utbildar främst i Kristinehamn och Karlskoga, men under utbildningarna i barn-HLR har de även haft deltagare från andra kommuner i närområdet.

– Vi har märkt att intresset är oerhört stort och planerar därför att ha fler kurser till hösten, säger Joakim som också är noga med att poängtera syftet med kurserna i barn-HLR.

– Vi gör det här för att vi vill öka kunskapen hos alla föräldrar. Det är även därför vi inte tar ut någon större kostnad för utbildningen, säger Joakim.

– I storstäderna kostar en sådan här kurs betydligt mer, men vi gör inte det här i vinstsyfte. Vi gör det för att vi vill nå ut och få fler människor att känna sig trygga i hur de ska reagera och bete sig vid ett hjärtstopp till exempel, fortsätter Mattias.

Hjärtstartare

Och om kunskapen i hjärt- och lungräddning ökar så ökar även chansen till överlevnad för en person som har drabbats av ett hjärtstopp eller luftvägsstopp. Finns det tillgång till en hjärtstartare ökar överlevnadschansen ännu mer.

– Det många inte vet är att överlevnaden för en individuell person kan öka upp till 75 procent om man använder en hjärtstartare inom tre minuter, berättar Joakim.

Räddar liv

Just hjärtstartare är också något som Joakim och Mattias har lagt mycket fokus på. Många av de företag som anlitar J & M:s första hjälpen för interna kurser i hjärt- och lungräddning köper även in en hjärtstartare.

– Jag skulle säga att lika viktigt som det är att ha en släckutrustning på en arbetsplats, som det är lag på att ha, om det börjar brinna, lika viktigt är det att ha tillgång till en hjärtstartare om en kollega blir hastigt sjuk, säger Mattias.

– Det är inga pengar för att rädda ett liv egentligen, avslutar Joakim.

Till vardags arbetar Joakim Falkenström som narkossköterska på Karlskoga lasarett medan Mattias Långström jobbar som brandinspektör på räddningstjänsten i Karlskoga. Intresset för hjärt- och lungräddning har länge funnits hos båda två och förra hösten började de diskutera hur de skulle kunna föra sina kunskaper vidare till andra människor.

– Jag utbildar mina kollegor internt och hade även funderat över att starta upp något för att erbjuda externa utbildningar, men så var jag lite feg och ville inte riktigt starta något själv, säger Mattias Långström.

Olika erfarenhet

Grannen och vännen Joakim Falkenström föreslog att de gemensamt skulle starta ett företag och resultatet blev J & M:s första hjälpen och HLR.

– Vi kompletterar varandra väldigt bra, jag har det operativa från olyckor och Jocke har det praktiska från sjukhuset och ambulansen samt de medicinska kunskaperna, säger Mattias.

Otrygga

Till en början riktade de in sig på hjärt- och lungräddning på vuxna och då framför allt till företag, men efter att ha upptäckt behovet och önskan hos föräldrar att få lära sig även hjärt- och lungräddning på barn började de erbjuda även sådana kurser.

– Jag fick nys om att många nyblivna föräldrar, och även andra, saknade kunskap i barn-HLR och kände sig väldigt otrygga i att inte veta vad de ska göra om deras barn drabbas av exempelvis ett luftvägsstopp, berättar Joakim.

Stort intresse

De två första utbildningarna i barn-HLR höll Joakim och Mattias i Karlskoga. Intresset var oerhört stort och det tog inte lång tid innan båda utbildningstillfällena var fullbokade. På torsdag kommer de till Kristinehamn för en utbildning som även den är fullbokad sedan en lång tid tillbaka.

Det blir en två timmar lång utbildning i första hjälpen samt barn-HLR noll till ett år och barn-HLR från ett år upp till puberteten.

Vad kan kursdeltagarna förvänta sig?

– Det kommer bli en bra utbildning där de som deltar får lära sig väldigt mycket. De som gått den här utbildningen hittills har känt sig väldigt trygga när de gått därifrån, säger Mattias.

– Syftet är att de som deltar ska lära sig handskas i olika situationer och känna sig trygga med vad de gör. Vi har fått väldigt mycket positiv respons på våra utbildningar i barn-HLR, säger Joakim.

Varför är det viktigt att kunna HLR?

– Om man har gått utbildning i hjärt- och lungräddning ökar chansen att rädda liv. För varje minut som går och man inte gör något vid ett hjärtstopp minskar överlevnaden med tio procent, det går väldigt snabbt. Ju fler som är utbildade, desto bättre är det. Och man ska komma ihåg att man inte kan göra fel, säger Mattias.

Stort intresse

J & M:s första hjälpen och HLR utbildar främst i Kristinehamn och Karlskoga, men under utbildningarna i barn-HLR har de även haft deltagare från andra kommuner i närområdet.

– Vi har märkt att intresset är oerhört stort och planerar därför att ha fler kurser till hösten, säger Joakim som också är noga med att poängtera syftet med kurserna i barn-HLR.

– Vi gör det här för att vi vill öka kunskapen hos alla föräldrar. Det är även därför vi inte tar ut någon större kostnad för utbildningen, säger Joakim.

– I storstäderna kostar en sådan här kurs betydligt mer, men vi gör inte det här i vinstsyfte. Vi gör det för att vi vill nå ut och få fler människor att känna sig trygga i hur de ska reagera och bete sig vid ett hjärtstopp till exempel, fortsätter Mattias.

Hjärtstartare

Och om kunskapen i hjärt- och lungräddning ökar så ökar även chansen till överlevnad för en person som har drabbats av ett hjärtstopp eller luftvägsstopp. Finns det tillgång till en hjärtstartare ökar överlevnadschansen ännu mer.

– Det många inte vet är att överlevnaden för en individuell person kan öka upp till 75 procent om man använder en hjärtstartare inom tre minuter, berättar Joakim.

Räddar liv

Just hjärtstartare är också något som Joakim och Mattias har lagt mycket fokus på. Många av de företag som anlitar J & M:s första hjälpen för interna kurser i hjärt- och lungräddning köper även in en hjärtstartare.

– Jag skulle säga att lika viktigt som det är att ha en släckutrustning på en arbetsplats, som det är lag på att ha, om det börjar brinna, lika viktigt är det att ha tillgång till en hjärtstartare om en kollega blir hastigt sjuk, säger Mattias.

– Det är inga pengar för att rädda ett liv egentligen, avslutar Joakim.

  • Jessica Lundevall