2016-06-28 20:10

2016-06-28 20:10

Säger nej till byggnadsminne

YTTRANDE: Kommunen har lämnat svar till länsstyrelsen om Jakobsberg

Kristinehamns kommun vill inte att Jakobsbergsskolan ska byggnadsminnesförklaras. Kommunen anser att beslutet att byggnaden inte får rivas är ett tillräckligt gott skydd.

Länsstyrelsen i Värmland har fått ett svar från Kristinehamns kommun angående Jakobsbergsskolan. Kommunen har svarat på den utredning som gjorts av Värmlands museum på uppdrag av länsstyrelsen. Utredningen ska ligga till grund för om Jakobsbergsskolan ska byggnadsminnesförklaras.

I svaret, som undertecknats av kommunchef Anders Dahlén och projektansvarige Dan Thörewik, skriver man att Kristinehamns kommun motsätter sig förslaget om byggnadsminnesförklaring.

Förändrats

En av synpunkterna som förs fram är att byggnaden förändrats genom åren vilket, enligt Värmlands museums utredning, sänker det kulturhistoriska värdet. Bland annat byggdes huset på i slutet av 1930-talet som en följd av modernisering. Samtidigt anpassades byggnaden till den nya tidens ideal genom att snickarglädje och flera delar av huset plockades bort. Husets veranda försvann, likaså balkongen mot norr och den ursprungliga huvudentrén.

Tillräckligt skydd

Kristinehamns kommun anser att detaljplanen och beslutet om att Jakobsbergsskolans huvudbyggnad, ”Villa Älvkullen” inte får rivas är tillräckligt som skydd för den aktuella miljön.

Om länsstyrelsen ändå tar beslutet att byggnadsminnesförklara Jakobsbergsskolan, så kommer kommunen att begära inlösen och ersättning. Bland annat för omkostnader som byggnadsminnesförklaringen drar med sig och för den begränsning det skulle få på användandet av fastigheten.

Länsstyrelsen i Värmland har fått ett svar från Kristinehamns kommun angående Jakobsbergsskolan. Kommunen har svarat på den utredning som gjorts av Värmlands museum på uppdrag av länsstyrelsen. Utredningen ska ligga till grund för om Jakobsbergsskolan ska byggnadsminnesförklaras.

I svaret, som undertecknats av kommunchef Anders Dahlén och projektansvarige Dan Thörewik, skriver man att Kristinehamns kommun motsätter sig förslaget om byggnadsminnesförklaring.

Förändrats

En av synpunkterna som förs fram är att byggnaden förändrats genom åren vilket, enligt Värmlands museums utredning, sänker det kulturhistoriska värdet. Bland annat byggdes huset på i slutet av 1930-talet som en följd av modernisering. Samtidigt anpassades byggnaden till den nya tidens ideal genom att snickarglädje och flera delar av huset plockades bort. Husets veranda försvann, likaså balkongen mot norr och den ursprungliga huvudentrén.

Tillräckligt skydd

Kristinehamns kommun anser att detaljplanen och beslutet om att Jakobsbergsskolans huvudbyggnad, ”Villa Älvkullen” inte får rivas är tillräckligt som skydd för den aktuella miljön.

Om länsstyrelsen ändå tar beslutet att byggnadsminnesförklara Jakobsbergsskolan, så kommer kommunen att begära inlösen och ersättning. Bland annat för omkostnader som byggnadsminnesförklaringen drar med sig och för den begränsning det skulle få på användandet av fastigheten.