2016-06-27 16:08

2016-06-29 07:00

Vann tvist om bil

ARN: Begärde ersättning för trasig termostat

En man i Kristinehamn har vunnit en tvist om en bilaffär.
Allmänna reklamationsnämnden rekommenderar företaget som sålde bilen att stå för de reparationskostnader som mannen begärt ersättning för.

Det var i början av september förra året som mannen köpte en bil från en bilfirma i Karlstad. Inom tre månader från leveransdatumet upptäckte han dock att termostaten i bilen inte fungerade som den skulle, vilket han också påtalade för bilfirman.

Svaret från bilfirman var dock att detta var en kostnad som mannen själv fick stå för då de endast ansvarade för sådant som gav anmärkningar vid besiktningen.

Har ansvar

Allmänna reklamationsnämnden konstaterar dock att, även om bilen har sålts utan garanti, säljaren ändå har ett ansvar för fel enligt konsumentköplagens bestämmelser. Eftersom felet på bilen uppkom inom sex månader från köpet ska det anses ha funnits redan vid leveransen och därmed ligga inom säljarens ansvar.

Företaget ska nu ersätta mannen för de kostnader han haft i samband med felet på bilen. Totalt ska bilfirman ersätta mannen med 5 250 kronor för att byta termostat samt 850 kronor för akuta verkstadskostnader på grund av felet.

Det var i början av september förra året som mannen köpte en bil från en bilfirma i Karlstad. Inom tre månader från leveransdatumet upptäckte han dock att termostaten i bilen inte fungerade som den skulle, vilket han också påtalade för bilfirman.

Svaret från bilfirman var dock att detta var en kostnad som mannen själv fick stå för då de endast ansvarade för sådant som gav anmärkningar vid besiktningen.

Har ansvar

Allmänna reklamationsnämnden konstaterar dock att, även om bilen har sålts utan garanti, säljaren ändå har ett ansvar för fel enligt konsumentköplagens bestämmelser. Eftersom felet på bilen uppkom inom sex månader från köpet ska det anses ha funnits redan vid leveransen och därmed ligga inom säljarens ansvar.

Företaget ska nu ersätta mannen för de kostnader han haft i samband med felet på bilen. Totalt ska bilfirman ersätta mannen med 5 250 kronor för att byta termostat samt 850 kronor för akuta verkstadskostnader på grund av felet.

  • Jessica Lundevall