2016-06-24 06:00

2016-06-24 15:19

Var försiktig när du grillar i sommar

GRILLSÄSONG: Medvetenhet om brandrisker är viktigt

Med grillsäsongen följer inte bara nöje utan också risker. Många gräs- och markbränder är resultat av oförsiktig grillning.

Vid varmt och torrt väder är det många som vill njuta av en hemmagrillad middag. Men det är också då brandrisken är högst.

Ingen grill ska lämnas obevakad, men det är extra viktigt att vara försiktig när man använder engångsgrill.

Den lätta engångsgrillen kan blåsa iväg eller vältas av lekande barn eller hundar. Därför måste man vara noga med att den står stadigt på ett icke brännbart underlag.

I ett pressmeddelande betonar Brandskyddsföreningen vikten av att hälla vatten på engångsgrillen när man grillat färdigt.

– Det är i praktiken svårt att avgöra när grillkol är tillräckligt kall. Kolen bör inte slängas i soporna i samband med grillningen. Låt grillkolen brinna ut eller dränk den i vatten, säger brandingenjören Lars Brodin i pressmeddelandet.

Balkongbränder

Det är inte bara bränder i gräset och på marken som i stor utsträckning orsakas av omedvetna grillare. Under våren har det också förekommit bränder på balkonger, trädäck och altaner.

Enligt Brandskyddsföreningen är grillning på inglasade balkonger förenat med livsfara. Dels för brandriskens skull och dels för att man kan bli kolmonoxidförgiftad om man grillar på platser med dålig ventilation. Fastighetsägaren bestämmer om det är tillåtet att grilla med kolgrill på balkonger, men Brandskyddsföreningen avråder bestämt från att utsätta sig för den risken.

Hur får du elda i din kommun?

Andra tips för att öka säkerheten vid grillning är att kontrollera med räddningstjänsten i din kommun så att det inte råder eldningsförbud, att bara elda med grillkol eller briketter, att använda eltändare för att tända grillen, att efter avslutad grillning låta grillen stå ute tills nästa gång den ska användas och att aldrig använda t-sprit för att tända en grill som slocknat.

Det sistnämnda kan leda till att flaskan exploderar vilket är mycket farligt.

Vid varmt och torrt väder är det många som vill njuta av en hemmagrillad middag. Men det är också då brandrisken är högst.

Ingen grill ska lämnas obevakad, men det är extra viktigt att vara försiktig när man använder engångsgrill.

Den lätta engångsgrillen kan blåsa iväg eller vältas av lekande barn eller hundar. Därför måste man vara noga med att den står stadigt på ett icke brännbart underlag.

I ett pressmeddelande betonar Brandskyddsföreningen vikten av att hälla vatten på engångsgrillen när man grillat färdigt.

– Det är i praktiken svårt att avgöra när grillkol är tillräckligt kall. Kolen bör inte slängas i soporna i samband med grillningen. Låt grillkolen brinna ut eller dränk den i vatten, säger brandingenjören Lars Brodin i pressmeddelandet.

Balkongbränder

Det är inte bara bränder i gräset och på marken som i stor utsträckning orsakas av omedvetna grillare. Under våren har det också förekommit bränder på balkonger, trädäck och altaner.

Enligt Brandskyddsföreningen är grillning på inglasade balkonger förenat med livsfara. Dels för brandriskens skull och dels för att man kan bli kolmonoxidförgiftad om man grillar på platser med dålig ventilation. Fastighetsägaren bestämmer om det är tillåtet att grilla med kolgrill på balkonger, men Brandskyddsföreningen avråder bestämt från att utsätta sig för den risken.

Hur får du elda i din kommun?

Andra tips för att öka säkerheten vid grillning är att kontrollera med räddningstjänsten i din kommun så att det inte råder eldningsförbud, att bara elda med grillkol eller briketter, att använda eltändare för att tända grillen, att efter avslutad grillning låta grillen stå ute tills nästa gång den ska användas och att aldrig använda t-sprit för att tända en grill som slocknat.

Det sistnämnda kan leda till att flaskan exploderar vilket är mycket farligt.

  • Ingrid Ramberg