2016-06-20 06:00

2016-06-20 06:00

Vad har hyresgästen rätt att göra?

HYRESGÄSTFÖRENINGEN: Inte okej att ställa upp pool eller studsmatta utan tillstånd

Boende. Att bo i hyreslägenhet ställer som bekant en hel del krav på hyresgästen. Inför sommaren får Hyresgästföreningen ta emot en rad frågor om vad man som hyresgäst får, eller inte får, göra.

Får man grilla på balkongen och är det okej att ställa upp en studsmatta eller pool på gården? Susanna Skogsberg, förbundsjurist på Hyresgästföreningen, reder ut en rad frågetecken.

– Du får inte ställa upp en studsmatta eller en pool på fastighetsägarens mark utan tillstånd. Har du en egen uteplats som du själv sköter om kan du däremot sätta upp en pool eller studsmatta där. I hyran ingår ju i och för sig även rätten att utnyttja gemensamma lekplatser, gräsmattor med mera men där får man alltså inte sätta upp studsmattor, pooler och liknande utan fastighetsägarens tillstånd, säger Susanna Skogsberg i ett pressmeddelande.

Ansvarsfråga

Vissa hyresvärdar skriver in i ordningsreglerna att man inte får sätta upp studsmattor eller pooler. Som skäl för detta anges vanligen att man inte vill riskera att bli skadeståndsskyldig om något skulle inträffa.

– Risken för att hyresvärden skulle bli skadeståndsansvarig om något händer är liten. Hyresvärden är bara ansvarig för själva lägenheten och de gemensamma utrymmena – inte egendom som tillhör hyresgästerna. Det är alltså den som äger och har satt upp studsmattan, eller vad det nu är fråga om, som kan bli ansvarig, säger Susanna Skogsberg.

Inga bestämmelser

Vad gäller grillning finns inga särskilda bestämmelser i hyreslagen. I lagen står det däremot att man inte får utsätta sina grannar och omgivningen för störningar. Det innebär alltså att det går bra att grilla så länge inte grilloset stör grannarna. Ibland finns det dock ordningsregler i huset som säger att det är förbjudet att grilla – oavsett om det anses störande eller ej.

– Men så länge man följer lagen, det vill säga grillar med omdöme och utan att någon störs så kan egentligen inte så mycket hända. Man kan knappast bli av med kontraktet, säger Susanna Skogsberg och tillägger samtidigt:

– Men vi uppmanar naturligtvis inte någon att bryta mot ordningsreglerna. Ta i stället upp en diskussion med hyresvärden och gör honom/henne uppmärksam på vad som faktiskt gäller så kanske ordningsreglerna kan anpassas efter det.

Ett tips är att använda elgrill för att undvika os och minska brandrisken.

Får man grilla på balkongen och är det okej att ställa upp en studsmatta eller pool på gården? Susanna Skogsberg, förbundsjurist på Hyresgästföreningen, reder ut en rad frågetecken.

– Du får inte ställa upp en studsmatta eller en pool på fastighetsägarens mark utan tillstånd. Har du en egen uteplats som du själv sköter om kan du däremot sätta upp en pool eller studsmatta där. I hyran ingår ju i och för sig även rätten att utnyttja gemensamma lekplatser, gräsmattor med mera men där får man alltså inte sätta upp studsmattor, pooler och liknande utan fastighetsägarens tillstånd, säger Susanna Skogsberg i ett pressmeddelande.

Ansvarsfråga

Vissa hyresvärdar skriver in i ordningsreglerna att man inte får sätta upp studsmattor eller pooler. Som skäl för detta anges vanligen att man inte vill riskera att bli skadeståndsskyldig om något skulle inträffa.

– Risken för att hyresvärden skulle bli skadeståndsansvarig om något händer är liten. Hyresvärden är bara ansvarig för själva lägenheten och de gemensamma utrymmena – inte egendom som tillhör hyresgästerna. Det är alltså den som äger och har satt upp studsmattan, eller vad det nu är fråga om, som kan bli ansvarig, säger Susanna Skogsberg.

Inga bestämmelser

Vad gäller grillning finns inga särskilda bestämmelser i hyreslagen. I lagen står det däremot att man inte får utsätta sina grannar och omgivningen för störningar. Det innebär alltså att det går bra att grilla så länge inte grilloset stör grannarna. Ibland finns det dock ordningsregler i huset som säger att det är förbjudet att grilla – oavsett om det anses störande eller ej.

– Men så länge man följer lagen, det vill säga grillar med omdöme och utan att någon störs så kan egentligen inte så mycket hända. Man kan knappast bli av med kontraktet, säger Susanna Skogsberg och tillägger samtidigt:

– Men vi uppmanar naturligtvis inte någon att bryta mot ordningsreglerna. Ta i stället upp en diskussion med hyresvärden och gör honom/henne uppmärksam på vad som faktiskt gäller så kanske ordningsreglerna kan anpassas efter det.

Ett tips är att använda elgrill för att undvika os och minska brandrisken.