2016-06-20 06:00

2016-06-20 06:00

Elisabet Falemo har fått internationellt uppdrag

ARBETSMARKNAD: Ingår i nätverk om jämställdhetsfrågor

Elsäkerhetsverkets generaldirektör Elisabet Falemo har jobbat inom energisektorn sedan 1979. Som kvinna är hon i minoritet, men nu vill branschen ändra på det.

Regeringen har utsett Elisabet Falemo till en av tre kvinnor som ska ingå i det internationella jämställdhetsinitiativet C3E. C3E är en del av Clean energy ministrel, ett samarbete mellan ett 20-tal olika länder.

– Det är mycket hedrande att bli utsedd att representera Sverige i det internationella jämställdhetsarbetet, säger Elisabet Falemo.

Det råder en stor mansdominans i branschen, inte bara i Sverige utan över hela världen. Elisabet Falemo har sett en liten förändring sedan hon började, men hon tycker att det går alldeles för sakta.

– Jag tycker att det behöver förändras. Branschen behöver både kvinnor och män, men det finns en mental bild om att det är män som ska hålla på med elinstallationer, säger hon.

Jämför med polisen

Det finns många andra branscher som också har varit mansdominerade, men där det skett en förändring. Elisabet Falemo nämner polisen, försvaret och räddningstjänsten som tre yrkesområden där kvinnor gjort stora framsteg.

– Så varför skulle det inte fungera inom vår bransch?

Vad tror du behövs för att få till en förändring?

– En sak kan vara att lyfta fram goda förebilder. Det finns ett nätverk som heter Kraftkvinnor. Det fick stort genomslag i Almedalen förra sommaren.

Något annat som behövs se över enligt Elisabet Falemo är utbildningar och hur det rekryteras till dem. Hon tror även att en grabbig jargong kan avskräcka många.

Hur kom det sig att du själv gav dig in i elsektorn?

– För att jag tyckte, och tycker, att det är en kul sektor att arbeta i. Det finns så många intressanta faktorer och ett högt säkerhetsmedvetande, svarar Elisabet Falemo.

Det internationella uppdraget är ännu så länge i sin linda. Det var så sent som i månadsskiftet det tillkännagavs vilka representanter Sverige skulle ha. Förutom Elisabet Falemo är det Annika Viklund, Vattenfall distribution, och Elin Löfblad, OX2.

Regeringen har utsett Elisabet Falemo till en av tre kvinnor som ska ingå i det internationella jämställdhetsinitiativet C3E. C3E är en del av Clean energy ministrel, ett samarbete mellan ett 20-tal olika länder.

– Det är mycket hedrande att bli utsedd att representera Sverige i det internationella jämställdhetsarbetet, säger Elisabet Falemo.

Det råder en stor mansdominans i branschen, inte bara i Sverige utan över hela världen. Elisabet Falemo har sett en liten förändring sedan hon började, men hon tycker att det går alldeles för sakta.

– Jag tycker att det behöver förändras. Branschen behöver både kvinnor och män, men det finns en mental bild om att det är män som ska hålla på med elinstallationer, säger hon.

Jämför med polisen

Det finns många andra branscher som också har varit mansdominerade, men där det skett en förändring. Elisabet Falemo nämner polisen, försvaret och räddningstjänsten som tre yrkesområden där kvinnor gjort stora framsteg.

– Så varför skulle det inte fungera inom vår bransch?

Vad tror du behövs för att få till en förändring?

– En sak kan vara att lyfta fram goda förebilder. Det finns ett nätverk som heter Kraftkvinnor. Det fick stort genomslag i Almedalen förra sommaren.

Något annat som behövs se över enligt Elisabet Falemo är utbildningar och hur det rekryteras till dem. Hon tror även att en grabbig jargong kan avskräcka många.

Hur kom det sig att du själv gav dig in i elsektorn?

– För att jag tyckte, och tycker, att det är en kul sektor att arbeta i. Det finns så många intressanta faktorer och ett högt säkerhetsmedvetande, svarar Elisabet Falemo.

Det internationella uppdraget är ännu så länge i sin linda. Det var så sent som i månadsskiftet det tillkännagavs vilka representanter Sverige skulle ha. Förutom Elisabet Falemo är det Annika Viklund, Vattenfall distribution, och Elin Löfblad, OX2.