2016-06-17 11:21

2016-06-17 11:21

Söker pengar för Lignocity

KRISTINEHAMN

Kristinehamns kommun ansöker om bidrag hos Region Värmland för en förstudie om fortsatt finansiering av Lignocity efter 2017.

I ansökan redovisas det arbete som pågår inom forskning kring lignin och hur man kan få lönsamma produkter i framtiden.

Totalt ansöker kommunen om 242 000 kronor till förstudien som ska genomföras under hösten.

I ansökan redovisas det arbete som pågår inom forskning kring lignin och hur man kan få lönsamma produkter i framtiden.

Totalt ansöker kommunen om 242 000 kronor till förstudien som ska genomföras under hösten.