2016-06-17 11:21

2016-06-17 11:21

Högre verk i Bäckhammar

BÄCKHAMMAR

Entreprenören Eolus vind har ansökt om att få bygga högre vindkraftverk i de fyra vindparker som planeras vid Bäckhammar med omnejd.

Ansökan gäller en anpassning till dagens standard, det vill säga 200 meter höga verk.

Miljö- och byggnadsnämnden har yttrat sig om ansökan genom att säga att man inte har något att erinra mot höjningen.

Ansökan gäller en anpassning till dagens standard, det vill säga 200 meter höga verk.

Miljö- och byggnadsnämnden har yttrat sig om ansökan genom att säga att man inte har något att erinra mot höjningen.