2016-06-17 11:20

2016-06-17 11:20

Bygglov för Södermalm

KRISTINEHAMN

Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov för Södermalmsskolan. Bygglovet gäller både nybyggnation och ändringar av befintliga byggnader.

Nämnden konstaterar att allt följer detaljplanen och ser därför inget hinder mot att bevilja bygglov. Däremot ges inget startbesked förrän detaljplanen har vunnit laga kraft.

Nämnden konstaterar att allt följer detaljplanen och ser därför inget hinder mot att bevilja bygglov. Däremot ges inget startbesked förrän detaljplanen har vunnit laga kraft.