2016-06-08 06:00

2016-06-08 06:00

Undrar om nya adresser

VÅLÖSUNDET: Boende kritisk till bristande information

Saknad. I förra veckan skyltades Ryssebovägen upp i skärgården. Något förhastat enligt en boende som hört av sig till NKP och efterlyst information från kommunens sida.

– Vi har inte fått någon information alls. Vi vet inte ens vilket gatunummer vi kommer att få på huset, säger personen som hör av sig.

Dessutom ställer den boende sig undrande till hur det kommer att fungera med adressändring och postgång den dag namnbytet genomförs fullt ut.

Medvetet val

Kommunens informationschef Carina Welin har rett ut frågorna och berättar att det är ett medvetet val att vänta med informationen:

– Vi vill gå ut med den till alla berörda vid ett och samma tillfälle. Därför har vi valt att avvakta det politiska beslutet och det togs inte förrän vid kommunfullmäktiges möte i slutet av maj.

Däremot erkänner hon att man kanske borde ha informerat de boende på Ryssebovägen om att skylten skulle komma upp.

När kommer informationen?

– Vi kommer att sända ut den i september, svarar Carina Welin.

Då sker den officiella adressändringen och de boende får besked om sina nya husnummer. Kommunen kommer då att anmäla ändringen av gatunamn och nya husnummer till Lantmäteriet. Därmed får alla officiella funktioner uppgifterna så vare sig postgång eller tidningsutdelning kommer att påverkas.

– De boende behöver alltså inte göra den adressändringen, men man får själv meddela den till det egna privata nätverket, säger Carina Welin.

Delar kommunen ut nya skyltar med husnummer till de berörda?

– Nej, det gör vi inte. Folk får själva välja och bekosta vilka skyltar de vill ha. Det lägger inte vi oss i, svarar hon.

Bakgrunden till att kommunen valt att namnge fler gator i skärgården beror på den ändring av detaljplanen som har skett. Anledningen till den ändringen är omställningen från ett område med nästan enbart fritidsbebyggelse till allt mer åretruntboende.

– Vi har inte fått någon information alls. Vi vet inte ens vilket gatunummer vi kommer att få på huset, säger personen som hör av sig.

Dessutom ställer den boende sig undrande till hur det kommer att fungera med adressändring och postgång den dag namnbytet genomförs fullt ut.

Medvetet val

Kommunens informationschef Carina Welin har rett ut frågorna och berättar att det är ett medvetet val att vänta med informationen:

– Vi vill gå ut med den till alla berörda vid ett och samma tillfälle. Därför har vi valt att avvakta det politiska beslutet och det togs inte förrän vid kommunfullmäktiges möte i slutet av maj.

Däremot erkänner hon att man kanske borde ha informerat de boende på Ryssebovägen om att skylten skulle komma upp.

När kommer informationen?

– Vi kommer att sända ut den i september, svarar Carina Welin.

Då sker den officiella adressändringen och de boende får besked om sina nya husnummer. Kommunen kommer då att anmäla ändringen av gatunamn och nya husnummer till Lantmäteriet. Därmed får alla officiella funktioner uppgifterna så vare sig postgång eller tidningsutdelning kommer att påverkas.

– De boende behöver alltså inte göra den adressändringen, men man får själv meddela den till det egna privata nätverket, säger Carina Welin.

Delar kommunen ut nya skyltar med husnummer till de berörda?

– Nej, det gör vi inte. Folk får själva välja och bekosta vilka skyltar de vill ha. Det lägger inte vi oss i, svarar hon.

Bakgrunden till att kommunen valt att namnge fler gator i skärgården beror på den ändring av detaljplanen som har skett. Anledningen till den ändringen är omställningen från ett område med nästan enbart fritidsbebyggelse till allt mer åretruntboende.