2016-06-08 18:43

2016-06-08 18:43

Nöjda med diskussioner kring broöppningarna

SJÖFART: Vänersamarbetet träffade göteborgarna

Företrädare för Vänersamarbetet var under onsdagen i Göteborg för att diskutera det trafikledningssystem som ska tas fram i samband med den nya Hisingsbron. Bjarne Olsson tycker att det var ett givande möte.

– Vi var nöjda när vi gick därifrån och tyckte att det hade varit ett jättebra möte, säger Bjarne Olsson (S).

Han är ordförande för Vänersamarbetet och hade, förutom Marie Oudin (M), även med representanter för Götene, Karlstad och Vänersborg. Under mötet fick de en presentation av hur göteborgarna har tänkt kring det trafikledningssystem som ska tas fram.

– De har en konkret plan för 15 broöppningar per dygn och i det har man även tänkt till med övriga broar uppströms. Tanken är att samordna broöppningarna så att det skapas en grön våg där båtarna slipper stanna flera gånger, säger Bjarne Olsson.

En sådan samordning kräver dock att flera operatörer involveras. Ansvaret för järnvägsbroarna ligger exempelvis på Trafikverket.

Det ska också byggas angöringsplatser intill Hisingsbron så att båtar som väntar på broöppning ska slippa ligga ute i strömmen och vänta.

Med tanke på fritidsbåtstrafiken har Göteborg även aviserat en öppning om fler broöppningar under sommaren.

För det fortsatta arbetet ska en arbetsgrupp bildas där representanter för Vänersamarbetet bjuds in att delta.

En annan sak som kom upp under mötet var slussarna i Trollhättan.

– Det tog göteborgarna själva upp. De har också ett stort intresse av att nya slussar kommer till. Alternativet är att de får ännu fler lastbilar in i Göteborg, säger Bjarne Olsson.

Riksdagen ska fatta beslut om en nationell trafikplan under 2018 och då är det bra om slussarna finns med. Bjarne Olsson säger att en fördjupad studie är på gång och att arbetet med den troligen startar efter sommaren.

I kommunstyrelsen reserverade sig Marie Oudin mot att kommunen inte skulle överklaga brodomen. Efter onsdagens möte säger hon att hon känner sig lite lugnare:

– Det känns som om att de också vill få till en bra lösning.

Har du ändrat åsikt om överklagandet?

– Det bästa hade varit om vi kunde diskutera stora frågor över blockgränsen och få till en samsyn innan vi går till beslut, svarar Marie Oudin.

– Vi var nöjda när vi gick därifrån och tyckte att det hade varit ett jättebra möte, säger Bjarne Olsson (S).

Han är ordförande för Vänersamarbetet och hade, förutom Marie Oudin (M), även med representanter för Götene, Karlstad och Vänersborg. Under mötet fick de en presentation av hur göteborgarna har tänkt kring det trafikledningssystem som ska tas fram.

– De har en konkret plan för 15 broöppningar per dygn och i det har man även tänkt till med övriga broar uppströms. Tanken är att samordna broöppningarna så att det skapas en grön våg där båtarna slipper stanna flera gånger, säger Bjarne Olsson.

En sådan samordning kräver dock att flera operatörer involveras. Ansvaret för järnvägsbroarna ligger exempelvis på Trafikverket.

Det ska också byggas angöringsplatser intill Hisingsbron så att båtar som väntar på broöppning ska slippa ligga ute i strömmen och vänta.

Med tanke på fritidsbåtstrafiken har Göteborg även aviserat en öppning om fler broöppningar under sommaren.

För det fortsatta arbetet ska en arbetsgrupp bildas där representanter för Vänersamarbetet bjuds in att delta.

En annan sak som kom upp under mötet var slussarna i Trollhättan.

– Det tog göteborgarna själva upp. De har också ett stort intresse av att nya slussar kommer till. Alternativet är att de får ännu fler lastbilar in i Göteborg, säger Bjarne Olsson.

Riksdagen ska fatta beslut om en nationell trafikplan under 2018 och då är det bra om slussarna finns med. Bjarne Olsson säger att en fördjupad studie är på gång och att arbetet med den troligen startar efter sommaren.

I kommunstyrelsen reserverade sig Marie Oudin mot att kommunen inte skulle överklaga brodomen. Efter onsdagens möte säger hon att hon känner sig lite lugnare:

– Det känns som om att de också vill få till en bra lösning.

Har du ändrat åsikt om överklagandet?

– Det bästa hade varit om vi kunde diskutera stora frågor över blockgränsen och få till en samsyn innan vi går till beslut, svarar Marie Oudin.