2016-06-07 10:52

2016-06-07 10:52

Polar tömmer lokalerna

NÄRINGSLIV

Framtiden är ännu oklar för Cabbys lokaler. Konkursförvaltare Carl-Henry Salomonsson tror inte att det händer någonting förrän i höst.

– Polar håller fortfarande på och tömmer lokalerna, men jag räknar med att vi kan ha dem ute på marknaden någon gång efter semestern, säger han.

Det finns visst intresse för lokalerna. Carl-Henry Salomonsson berättar att han har en del intressenter som kan tänka sig att köpa lokalerna.

– Men det går ganska långsamt framåt, konstaterar han.

– Polar håller fortfarande på och tömmer lokalerna, men jag räknar med att vi kan ha dem ute på marknaden någon gång efter semestern, säger han.

Det finns visst intresse för lokalerna. Carl-Henry Salomonsson berättar att han har en del intressenter som kan tänka sig att köpa lokalerna.

– Men det går ganska långsamt framåt, konstaterar han.