2016-06-06 18:43

2016-06-06 18:44

Flaggorna vajade för Sverige

KRISTINEHAMNS HEMBYGDSGÅRD: Nationaldagsfirande i strålande solsken

Sveriges nationaldag firades traditionsenligt vid Kristinehamns hembygdsgård. Med tal, sång, musik och dans. Samtidigt hälsades våra nya svenska medborgare välkomna med stora, varma applåder.

Dagens talare var kommunfullmäktiges ordförande Ingrid-Märta Grönlie och ungdomstalare Israa Shakir. De talade bland annat om att vi ska vara stolta och värna om vårt land. Ett Sverige som ska vara öppet och välkomnande för alla människor oavsett bakgrund.

Dagens talare var kommunfullmäktiges ordförande Ingrid-Märta Grönlie och ungdomstalare Israa Shakir. De talade bland annat om att vi ska vara stolta och värna om vårt land. Ett Sverige som ska vara öppet och välkomnande för alla människor oavsett bakgrund.