2016-05-24 19:45

2016-05-24 19:45

Våga ingripa mot våld i hemmet

KBAB: Hyresgästerna får verktyg för att agera när någon far illa

Att ingripa när någon far illa kan rädda liv. Kristinehamnsbostäder startar nu upp sitt arbete med Huskurage
– för att ge hyresgästerna verktyg att våga agera.

Huskurage är ett projekt med målet att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Projektet har en policy som säger att de boende i huset ska agera vid misstankar om att någon far illa. Nu inleder Kristinehamnsbostäder sitt arbete med projektet i samarbete med Hyresgästföreningen, polisen och socialtjänsten. Alla hyresgäster har bjudits in till informationsmöte om projektet och det första hålls tisdagen den 31 maj.

Bakgrunden till initiativet är det beslut som togs av kommunstyrelsen förra året om att ställa sig bakom Huskurage ställningstagande och policy.

– Vi kände att vi ville göra något mer än att sätta upp en poster i trapphuset. Vi vill sätta fokus på den här viktiga frågan, säger Kristinehamnsbostäders vd Urban E Linder.

Se signalerna

Varje år dör cirka 25 personer i landet på grund av våld i nära relationer.

– Många gånger kan det här våldet förhindras om vi som grannar lär oss att se signalerna och har kurage att våga agera, menar Urban E Linder.

Att agera kan vara allt från att ringa på dörren och se hur grannen mår till att larma polisen.

– Vi vill få folk att våga knacka på, våga bry sig om varandra, säger Lowe Hulterström som är kommunpolis i lokalpolisområde Kristinehamn.

Han tillägger att det också är viktigt att medverka i polisutredningen.

– Personer som är utsatta för våld i nära relationer vill oftast inte själva medverka i utredningen och därför är det ännu viktigare med vittnen som kan berätta vad de sett eller hört.

Trygg i hemmet

Huskurage handlar också mycket om att folk ska kunna känna sig trygga i sina hem.

– Hyresvärdar och fastighetsägare kan erbjuda bra fysisk säkerhet genom till exempel belysning och lås. Men den emotionella tryggheten är svårare. Det här är ett sätt för oss att skapa kontakt mellan människor och verka för ett tryggt boende, säger Anna-Carin Backman på KBAB.

Från Hyresgästföreningens sida ser man också mycket positivt på Huskurage.

– Vi tycker att det här är jättebra. Det är en trygghetsfråga för våra medlemmar, säger Håkan Jivesand som är verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen.

Huskurage är ett projekt med målet att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Projektet har en policy som säger att de boende i huset ska agera vid misstankar om att någon far illa. Nu inleder Kristinehamnsbostäder sitt arbete med projektet i samarbete med Hyresgästföreningen, polisen och socialtjänsten. Alla hyresgäster har bjudits in till informationsmöte om projektet och det första hålls tisdagen den 31 maj.

Bakgrunden till initiativet är det beslut som togs av kommunstyrelsen förra året om att ställa sig bakom Huskurage ställningstagande och policy.

– Vi kände att vi ville göra något mer än att sätta upp en poster i trapphuset. Vi vill sätta fokus på den här viktiga frågan, säger Kristinehamnsbostäders vd Urban E Linder.

Se signalerna

Varje år dör cirka 25 personer i landet på grund av våld i nära relationer.

– Många gånger kan det här våldet förhindras om vi som grannar lär oss att se signalerna och har kurage att våga agera, menar Urban E Linder.

Att agera kan vara allt från att ringa på dörren och se hur grannen mår till att larma polisen.

– Vi vill få folk att våga knacka på, våga bry sig om varandra, säger Lowe Hulterström som är kommunpolis i lokalpolisområde Kristinehamn.

Han tillägger att det också är viktigt att medverka i polisutredningen.

– Personer som är utsatta för våld i nära relationer vill oftast inte själva medverka i utredningen och därför är det ännu viktigare med vittnen som kan berätta vad de sett eller hört.

Trygg i hemmet

Huskurage handlar också mycket om att folk ska kunna känna sig trygga i sina hem.

– Hyresvärdar och fastighetsägare kan erbjuda bra fysisk säkerhet genom till exempel belysning och lås. Men den emotionella tryggheten är svårare. Det här är ett sätt för oss att skapa kontakt mellan människor och verka för ett tryggt boende, säger Anna-Carin Backman på KBAB.

Från Hyresgästföreningens sida ser man också mycket positivt på Huskurage.

– Vi tycker att det här är jättebra. Det är en trygghetsfråga för våra medlemmar, säger Håkan Jivesand som är verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen.

Huskurage

Huskurage vid oro för våld:

Ring på hos grannen för att höra hur det är.

Vid behov, ta hjälp av annan granne, bovärd eller hyresvärd för stöd och hjälp.

Ring polisen (Ta alltid kontakt med polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla).

Källa: www.huskurage.se