2016-05-20 16:42

2016-05-20 16:42

Dags för anmälan till musikskolan

MUSIKSKOLAN

Det är hög tid för anmälan till höstens kurser på musikskolan. Den 25 maj är nämligen den sista anmälningsdagen.

För barn från låg- och mellanstadieålder startar kurser inom både sång, rytmik, dans och självklart också olika instrument. För de yngsta barnen, från fem år, finns det en dansgrupp. När man börjat första klass kan man delta i en rytmikgrupp som förbereder för resten av musikskolans kurser. Från och med årskurs två kan man börja spela stråkinstrument, och från årskurs tre kan man delta i en orkester. Äger man inget eget instrument finns det möjlighet att hyra det av musikskolan. Anmälningsblanketter och mer information finns på kommunens hemsida.

För barn från låg- och mellanstadieålder startar kurser inom både sång, rytmik, dans och självklart också olika instrument. För de yngsta barnen, från fem år, finns det en dansgrupp. När man börjat första klass kan man delta i en rytmikgrupp som förbereder för resten av musikskolans kurser. Från och med årskurs två kan man börja spela stråkinstrument, och från årskurs tre kan man delta i en orkester. Äger man inget eget instrument finns det möjlighet att hyra det av musikskolan. Anmälningsblanketter och mer information finns på kommunens hemsida.