2016-05-06 11:56

2016-05-06 11:56

Vill ha fler parkeringsplatser

MEDBORGARFÖRSLAG

För en tid sedan utökade kommunen antalet parkeringsplatser vid stationsområdet.
Nu finns önskemål om ännu fler platser.

Carina Lill har skrivit ett medborgarförslag om att pendlarparkeringsplatserna är för få:

– Åker man inte med de allra tidigaste tågen så finns ofta ingen ledig parkeringsplats och man tvingas då ta bilen hela vägen till jobbet. Det känns mycket onödigt då man köpt månadskort för att åka med tågen, skriver hon och fortsätter:

– Mitt förslag, eller vädjan, är att se över parkeringsmöjligheterna vid resecentrum och utöka antalet parkeringsplatser.

Carina Lill har skrivit ett medborgarförslag om att pendlarparkeringsplatserna är för få:

– Åker man inte med de allra tidigaste tågen så finns ofta ingen ledig parkeringsplats och man tvingas då ta bilen hela vägen till jobbet. Det känns mycket onödigt då man köpt månadskort för att åka med tågen, skriver hon och fortsätter:

– Mitt förslag, eller vädjan, är att se över parkeringsmöjligheterna vid resecentrum och utöka antalet parkeringsplatser.