2016-04-28 21:42

2016-04-28 21:42

Brofrågan ännu olöst

TORGEN

Torgen i Kristinehamn ska byggas om. Men om det blir någon bro mellan dem eller inte är oklart.

– I kommunen finns redan 41 broar som ska underhållas. VI behöver inte fler, sade Björn Nyström (M) under kommunfullmäktiges debatt.

– Jag tycker det ser trevligt ut med den här bron, kontrade kommunalrådet Bjarne Olsson (S).

Kommunfullmäktige gav sedan klartecken till att gå vidare med den framtagna inriktningen för torgen. Det ska ske genom en detaljplan och i projektering. I enlighet med kommunstyrelsens förslag ska ett detaljplaneförslag redovisas både med och utan den omtvistade bron. Stadsmiljökommittén ska även ha en fördjupad dialog med invånarna om bron, enligt beslutet.

– I kommunen finns redan 41 broar som ska underhållas. VI behöver inte fler, sade Björn Nyström (M) under kommunfullmäktiges debatt.

– Jag tycker det ser trevligt ut med den här bron, kontrade kommunalrådet Bjarne Olsson (S).

Kommunfullmäktige gav sedan klartecken till att gå vidare med den framtagna inriktningen för torgen. Det ska ske genom en detaljplan och i projektering. I enlighet med kommunstyrelsens förslag ska ett detaljplaneförslag redovisas både med och utan den omtvistade bron. Stadsmiljökommittén ska även ha en fördjupad dialog med invånarna om bron, enligt beslutet.