2016-04-15 16:33

2016-04-15 16:33

Ny gång- och cykelväg utmed

ÖSTRA STAKETGATAN

Kristinehamns kommun kommer inom kort påbörja arbetet med en ny gång- och cykelväg utmed Östra Staketgatan. Detta är ett led i arbetet med att säkerställa och trygga skolvägen till Södermalmsskolan.

Kristinehamns kommun kommer inom kort påbörja arbetet med en ny gång- och cykelväg utmed Östra Staketgatan. Detta är ett led i arbetet med att säkerställa och trygga skolvägen till Södermalmsskolan.