2016-03-22 22:01

2016-03-22 22:01

Fyrverkerier ses över

MOTION

Adam Slottners och Göran Larssons (C) motion om fyrverkerier diskuterades under tisdagens fullmäktige.
Ledamöterna beslutade att anse motionen som besvarad.

En majoritet av ledamöterna menar att länsstyrelsens riktlinjer kring fyrverkerier kan lyftas in i de lokala ordningsföreskrifterna och därmed är ärendet hanterat.

Adam Slottner talade för sin motion och menade att om fyrverkerier sköttes så skulle motionen inte ha behövts.

– Vi behöver restriktioner. Vi behöver inte bara se över detta utan verkligen ta tag i det, sade han.

– Kanske ska vi ha ett totalförbud i centralorten, sade kommunalrådet Bjarne Olsson (S) och menade att ärendet kommer att ses över noggrant.

Magnus Wallengren (V) sade sig sympatisera med motionen men tyckte det räckte att se motionen som besvarad.

Efter votering stod det klart att 17 ledamöter ville bifalla motionen medan 22 röstade mot detta och två avstod. Samtliga i alliansen reserverade sig mot beslutet.

En majoritet av ledamöterna menar att länsstyrelsens riktlinjer kring fyrverkerier kan lyftas in i de lokala ordningsföreskrifterna och därmed är ärendet hanterat.

Adam Slottner talade för sin motion och menade att om fyrverkerier sköttes så skulle motionen inte ha behövts.

– Vi behöver restriktioner. Vi behöver inte bara se över detta utan verkligen ta tag i det, sade han.

– Kanske ska vi ha ett totalförbud i centralorten, sade kommunalrådet Bjarne Olsson (S) och menade att ärendet kommer att ses över noggrant.

Magnus Wallengren (V) sade sig sympatisera med motionen men tyckte det räckte att se motionen som besvarad.

Efter votering stod det klart att 17 ledamöter ville bifalla motionen medan 22 röstade mot detta och två avstod. Samtliga i alliansen reserverade sig mot beslutet.