2016-03-21 13:30

2016-03-21 13:30

Vike LRF är årets lokalavdelning

LANTBRUK: Prisas vid årsstämman

I Värmland finns 30 lokalavdelningar inom LRF. Den minsta av dem finns i Vike, men det hindrar inte att den utses till årets lokalavdelning.

– Det är ju kul att den som är minst också kan vara bäst, säger ordförande Kajsa Edbom nöjt.

Vad innebär det att bli årets lokalavdelning?

– Vi vet inte riktigt vad det här är än, men det är kul att man uppmärksammar vad vi gör.

Varför tror du att ni har fått priset?

– Jag tror det är för att vi gör mycket, sedan har vi haft en generationsväxling. Det har kommit in många yngre som engagerat sig och som har idéer. Bondemarknaden ingår i helhetsbilden, men där är vi inte ensamma arrangörer, svarar Kajsa Edbom.

Hon tror att sammanhållningen i byn gör att Vike kan ha kvar en egen lokalavdelning. Frågan om att slås samman med någon av kommunens tre andra lokalavdelningar finns hela tiden med i bakgrunden och kommer upp till diskussion då och då.

– Men risken finns att Vikes frågor försvinner om vi slår oss samman med en större grupp. Det tror jag är en bidragande orsak till att vi kan vara kvar.

Samtidigt samarbetar de fyra lokalavdelningarna i Kristinehamn i en gemensam kommungrupp där man kan lyfta gemensamma frågor innan de far vidare upp på regionnivå.

Utmärkelsen årets lokalavdelning kommer att delas ut på LRF Värmlands stämma i Forshaga på onsdag.

Hur ska ni fira utmärkelsen?

– Just nu har vi allt fokus på att arrangera årets bondemarknad så vi sparar firandet tills den är avklarad, svarar Kajsa Edbom.

– Det är ju kul att den som är minst också kan vara bäst, säger ordförande Kajsa Edbom nöjt.

Vad innebär det att bli årets lokalavdelning?

– Vi vet inte riktigt vad det här är än, men det är kul att man uppmärksammar vad vi gör.

Varför tror du att ni har fått priset?

– Jag tror det är för att vi gör mycket, sedan har vi haft en generationsväxling. Det har kommit in många yngre som engagerat sig och som har idéer. Bondemarknaden ingår i helhetsbilden, men där är vi inte ensamma arrangörer, svarar Kajsa Edbom.

Hon tror att sammanhållningen i byn gör att Vike kan ha kvar en egen lokalavdelning. Frågan om att slås samman med någon av kommunens tre andra lokalavdelningar finns hela tiden med i bakgrunden och kommer upp till diskussion då och då.

– Men risken finns att Vikes frågor försvinner om vi slår oss samman med en större grupp. Det tror jag är en bidragande orsak till att vi kan vara kvar.

Samtidigt samarbetar de fyra lokalavdelningarna i Kristinehamn i en gemensam kommungrupp där man kan lyfta gemensamma frågor innan de far vidare upp på regionnivå.

Utmärkelsen årets lokalavdelning kommer att delas ut på LRF Värmlands stämma i Forshaga på onsdag.

Hur ska ni fira utmärkelsen?

– Just nu har vi allt fokus på att arrangera årets bondemarknad så vi sparar firandet tills den är avklarad, svarar Kajsa Edbom.