2016-03-15 16:49

2016-03-15 16:49

Stopp på norra Kungsgatan

TRAFIK: Arbete pågår

Nu har arbetet med att bygga om den norra delen av Kungsgatan börjat.

Det röner visst intresse från förbipasserande som vill veta mer om vad som är på gång. Arbetet syftar till att permanenta de tidigare provisoriska uteserveringarna och därmed ge gatan ett mer tilltalande utseende.

Det röner visst intresse från förbipasserande som vill veta mer om vad som är på gång. Arbetet syftar till att permanenta de tidigare provisoriska uteserveringarna och därmed ge gatan ett mer tilltalande utseende.