2016-03-10 14:50

2016-03-10 14:50

Kristinehamn går mot trenden

ARBETSMARKNADEN: Fler utan arbete i år än för ett år sedan

Arbetslösheten i landet minskade i februari jämfört med samma tid förra året. Även i Värmland var arbetslösheten på väg neråt, men i Kristinehamn går siffrorna åt fel håll.

I februari var 1 455 kristinehamnare inskrivna som arbetssökande enligt Arbetsförmedlingens statistik. Det motsvarar 13,2 procent av den registerbaserade arbetskraften i kommunen, vilket är en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med februari 2015. Det är också en ökning jämfört med i januari i år.

Kristinehamn går därmed emot den trend som finns i övriga landet och i länet. Den totala arbetslösheten i Sverige var i februari 7,9 procent av den registerbaserade arbetskraften. Motsvarande andel för Värmland del var 9,1 procent.

Minskar i landet

Minskningen jämfört med februari 2015 var för riket minus 0,1 procentenheter och för Värmland minus 0,2 procentenheter.

Ungdomsarbetslösheten går dock ner i kommunen, minus 1,7 procentenheter på ett år.

Vad som drar upp arbetslösheten är kategorin utrikesfödda som utgör 45 procent av den totala arbetslösheten i Kristinehamn. Bland de utrikesfödda i Kristinehamn är 46,1 procent arbetssökande. Motsvarande siffra för riket är 20,5 procent och för Värmland 28,9 procent.

Ser man på statistiken ur ett genusperspektiv är arbetslösheten väsentligt högre bland män än bland kvinnor, 11,2 jämfört med 14,8 procent.

I februari var 1 455 kristinehamnare inskrivna som arbetssökande enligt Arbetsförmedlingens statistik. Det motsvarar 13,2 procent av den registerbaserade arbetskraften i kommunen, vilket är en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med februari 2015. Det är också en ökning jämfört med i januari i år.

Kristinehamn går därmed emot den trend som finns i övriga landet och i länet. Den totala arbetslösheten i Sverige var i februari 7,9 procent av den registerbaserade arbetskraften. Motsvarande andel för Värmland del var 9,1 procent.

Minskar i landet

Minskningen jämfört med februari 2015 var för riket minus 0,1 procentenheter och för Värmland minus 0,2 procentenheter.

Ungdomsarbetslösheten går dock ner i kommunen, minus 1,7 procentenheter på ett år.

Vad som drar upp arbetslösheten är kategorin utrikesfödda som utgör 45 procent av den totala arbetslösheten i Kristinehamn. Bland de utrikesfödda i Kristinehamn är 46,1 procent arbetssökande. Motsvarande siffra för riket är 20,5 procent och för Värmland 28,9 procent.

Ser man på statistiken ur ett genusperspektiv är arbetslösheten väsentligt högre bland män än bland kvinnor, 11,2 jämfört med 14,8 procent.