2016-03-04 11:18

2016-03-04 11:18

Fiskeområde godkänt

VÄNERN: Jordbruksverket har gett tummen upp

Jordbruksverket har gett klartecken för fiskeområde Vänern.
Området kommer omfatta hela Vänern, vilket är Sveriges i särklass största insjöfiske.
Huvudsyftet är att arbeta för ett livskraftigt fiske i Vänern.

I höstas samlades företrädare för fiskerinäring, föreningar och kommuner i Kristinehamns konferenscenter för att tillsammans hålla ett konstituerande möte och bilda en ny förening med syfte att bilda ett fiskeområde för Vänern.

En ansökan lämnades in och nu har den godkänts av Jordbruksverket.

Tidigare har det funnits ett fiskeområde i en del av sjön utanför Mariestad, Götene och Lidköping.

Sammanlagt genomfördes 24 projekt mellan åren 2009 och 2014, då det fiskeområdet upplöstes. Bland insatserna kan nämnas projekt kopplade till användning av Vänerfisk i offentlig mathållning, tillvaratagande av rester från siklöjeframställning, lansering av varumärket Vänerlöjrom, stöd för dokumentärfilmen Mellan bleke och storm samt utbyten med fisken i andra länder.

Miljonbudget

Det nybildade fiskeområdet har en totalbudget motsvarande drygt 13.7 miljoner kronor som ska användas fram till år 2021.

Kommuner och regioner står för drygt 4,5 miljoner kronor av summan. Tolv av de tretton Vänerkommunerna, däribland Kristinehamn, medverkar i finansieringen. Grästorp har förklarat att man inte tänker delta i samarbetet. Även regionansvariga i såväl Västra Götaland som Värmland bidrar till finansieringen. Resterande belopp står EU för genom pengar som fördelas inom ramen för leadermetoden.

I höstas samlades företrädare för fiskerinäring, föreningar och kommuner i Kristinehamns konferenscenter för att tillsammans hålla ett konstituerande möte och bilda en ny förening med syfte att bilda ett fiskeområde för Vänern.

En ansökan lämnades in och nu har den godkänts av Jordbruksverket.

Tidigare har det funnits ett fiskeområde i en del av sjön utanför Mariestad, Götene och Lidköping.

Sammanlagt genomfördes 24 projekt mellan åren 2009 och 2014, då det fiskeområdet upplöstes. Bland insatserna kan nämnas projekt kopplade till användning av Vänerfisk i offentlig mathållning, tillvaratagande av rester från siklöjeframställning, lansering av varumärket Vänerlöjrom, stöd för dokumentärfilmen Mellan bleke och storm samt utbyten med fisken i andra länder.

Miljonbudget

Det nybildade fiskeområdet har en totalbudget motsvarande drygt 13.7 miljoner kronor som ska användas fram till år 2021.

Kommuner och regioner står för drygt 4,5 miljoner kronor av summan. Tolv av de tretton Vänerkommunerna, däribland Kristinehamn, medverkar i finansieringen. Grästorp har förklarat att man inte tänker delta i samarbetet. Även regionansvariga i såväl Västra Götaland som Värmland bidrar till finansieringen. Resterande belopp står EU för genom pengar som fördelas inom ramen för leadermetoden.