2016-02-19 15:47

2016-02-19 15:47

Ja till moduler

BESLUT: Miljö- och byggnadsnämnden

Det kommer att bli två skolmoduler på sammanlagt 1200 kvadratmeter som ställs upp på fotbollsplanen norr om Södermalmshallen. Detta sedan miljö- och byggnadsnämnden beviljat tillfälligt bygglov.

De båda modulerna ska användas för att ta emot eleverna från Jakobsbergsskolan under tiden som Södermalmsskolan byggs om. Det tillfälliga bygglovet gäller i fem år, men kan om det behövs förlängas. Innan ombyggnationen av skolan kan påbörjas måste den ändrade detaljplanen vinna laga kraft.

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade vid fredagens sammanträde även bygglov för 14 campingstugor och två servicebyggnader samt komplementbyggnader på Herrgårdscampingen. Stugorna kommer att placeras i vinkel längs Presterudsvägen och allén ner mot herrgården.

De båda modulerna ska användas för att ta emot eleverna från Jakobsbergsskolan under tiden som Södermalmsskolan byggs om. Det tillfälliga bygglovet gäller i fem år, men kan om det behövs förlängas. Innan ombyggnationen av skolan kan påbörjas måste den ändrade detaljplanen vinna laga kraft.

Miljö- och byggnadsnämnden beviljade vid fredagens sammanträde även bygglov för 14 campingstugor och två servicebyggnader samt komplementbyggnader på Herrgårdscampingen. Stugorna kommer att placeras i vinkel längs Presterudsvägen och allén ner mot herrgården.