2016-02-12 14:57

2016-02-12 14:57

Finansierar breddning av vägbro

BÄSSEBOL

Kristinehamns kommun ska finansiera breddning av en vägbro på väg 204 vid Bässebol.

Trafikverket ska göra jobbet som beräknas kosta 200 000 kronor. Kommen ska stå för hela summan. Breddningen ska göras på grund av att en cykel- och gångväg ska få plats på bron. Jobbet beräknas vara klart under 2016.

Trafikverket ska göra jobbet som beräknas kosta 200 000 kronor. Kommen ska stå för hela summan. Breddningen ska göras på grund av att en cykel- och gångväg ska få plats på bron. Jobbet beräknas vara klart under 2016.