2016-02-09 15:45

2016-02-09 15:45

Kvadraten lappad och lagad

KVADRATEN

Kristinehamns kommun har åtgärdat de allra mest akuta bristerna på Kvadraten. Ett luftprov har beställts för att se om åtgärderna fått effekt.

Patrik Karlsson på fastighetsavdelningen berättar att man har bytt ut alla dåliga spånplattor. Dessutom är alla fönster igenskruvade och tätade. De har dessutom målats om.

Åtgärderna har vidtagits för att komma till rätta med de fuktproblem och den dåliga luft som funnits i byggnaden.

– Det är ingen egentlig renovering utan mest kosmetiska åtgärder, säger Patrik Karlsson.

Han berättar också att personalrummet på andra våningen har fräschats upp så att det kan användas fullt ut.

– Nu har vi beställt ett luftprov som ska genomföras den här veckan eller nästa. Sedan ska vi analysera resultatet och se vad som har hänt.

Om Kvadraten kan bli aktuell för utställningar igen är en fråga för kulturen.

Patrik Karlsson på fastighetsavdelningen berättar att man har bytt ut alla dåliga spånplattor. Dessutom är alla fönster igenskruvade och tätade. De har dessutom målats om.

Åtgärderna har vidtagits för att komma till rätta med de fuktproblem och den dåliga luft som funnits i byggnaden.

– Det är ingen egentlig renovering utan mest kosmetiska åtgärder, säger Patrik Karlsson.

Han berättar också att personalrummet på andra våningen har fräschats upp så att det kan användas fullt ut.

– Nu har vi beställt ett luftprov som ska genomföras den här veckan eller nästa. Sedan ska vi analysera resultatet och se vad som har hänt.

Om Kvadraten kan bli aktuell för utställningar igen är en fråga för kulturen.