2016-01-29 16:56

2016-01-29 16:56

Tomtpriser utan debatt

POLITIK

Kommunfullmäktige klubbade på torsdagskvällen igenom tomtpriser för småhustomter i området Rönneberg i skärgården.

Det var ingen debatt om priserna på tomterna som är från 1 200 kvadratmeter i storlek.

Priset fastslogs till minst 330 000 kronor. Då ingår inte anslutningsavgift för till exempel vatten och avlopp.

Det handlar om sju tomter varav tre är grovplanerade och byggklara.

Det var ingen debatt om priserna på tomterna som är från 1 200 kvadratmeter i storlek.

Priset fastslogs till minst 330 000 kronor. Då ingår inte anslutningsavgift för till exempel vatten och avlopp.

Det handlar om sju tomter varav tre är grovplanerade och byggklara.