2016-01-29 15:16

2016-01-29 15:16

En vecka till för besked om Cabby

NÄRINGSLIV

Konkursförvaltare Carl-Henry Salomonsson hade förhoppningar om att kunna ha en ny ägare till Cabby i fredags.

Beskedet under fredagen är att den tilltänkta köparen ännu inte har hunnit gå igenom det anbudsunderlag som har överlämnats.

– Det borde vi kanske ha räknat med från början, men intresset kvarstår, säger Carl-Henry Salomonsson.

Han räknar med en veckas fördröjning jämfört med den första prognosen.

Beskedet under fredagen är att den tilltänkta köparen ännu inte har hunnit gå igenom det anbudsunderlag som har överlämnats.

– Det borde vi kanske ha räknat med från början, men intresset kvarstår, säger Carl-Henry Salomonsson.

Han räknar med en veckas fördröjning jämfört med den första prognosen.