2016-01-29 14:41

2016-01-29 14:41

Bamse får ingen egen väg

TEKNISKA NÄMNDEN

En person har lämnat in ett medborgarförslag som gäller vägskyltar i Björneborg.

För det första påpekar förslagslämnaren att det finns en grusväg i Björneborg som saknar namn. Det är vägen som tar vid där Säbygatan övergår i en grusväg. ”Precis här har vi sett en björn och det skulle i mitt tycke vara väldigt roligt om denna lilla gatstump, som inte är mycket mer än en stig där många promenerar, kunde få ett eget namn” skriver förslagslämnaren. Förslaget är att vägen ska hete Lille Bamses stig.

Tekniska nämnden avslår förslaget och förklarar att vägsnutten enligt detaljplanen tillhör Säbygatan. Personen vill också att det ska komma upp en skylt till fotbollsplanen Björnvallen i Björneborg och det har nu fritidskontoren ordnat.

För det första påpekar förslagslämnaren att det finns en grusväg i Björneborg som saknar namn. Det är vägen som tar vid där Säbygatan övergår i en grusväg. ”Precis här har vi sett en björn och det skulle i mitt tycke vara väldigt roligt om denna lilla gatstump, som inte är mycket mer än en stig där många promenerar, kunde få ett eget namn” skriver förslagslämnaren. Förslaget är att vägen ska hete Lille Bamses stig.

Tekniska nämnden avslår förslaget och förklarar att vägsnutten enligt detaljplanen tillhör Säbygatan. Personen vill också att det ska komma upp en skylt till fotbollsplanen Björnvallen i Björneborg och det har nu fritidskontoren ordnat.