2016-01-22 15:03

2016-01-22 15:03

Infocenter för nyanlända

KOMMUNEN: Pengar från länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Värmland beviljade i november Kristinehamns kommun ersättning på en miljon kronor för att skapa ett gemensamt informationscenter för nyanlända.
Under januari har infocentret börjar växa fram.

Centret är ett samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Lokal har valts och skyltar beställts inför starten som beräknas att den ska kunna ske under perioden februari till mars.

Strukturerat

Eftersom Kristinehamns kommun har ett stort mottagande av nyanlända med flera asylboende runt om i kommunen så bedömer länsstyrelsen insatsen som värdefull.

– Kommunen arbetar på ett strukturerat sätt och har ett positivt utvecklingsarbete. Länsstyrelsen bedömer att insatsen kommer att stärka kommunens mottagningskapacitet, meddelar representanter för länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Ersättningen är till för att skapa beredskap och mottagningskapacitet samt utveckla samverkan för mottagande av nyanlända.

Centret är ett samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Lokal har valts och skyltar beställts inför starten som beräknas att den ska kunna ske under perioden februari till mars.

Strukturerat

Eftersom Kristinehamns kommun har ett stort mottagande av nyanlända med flera asylboende runt om i kommunen så bedömer länsstyrelsen insatsen som värdefull.

– Kommunen arbetar på ett strukturerat sätt och har ett positivt utvecklingsarbete. Länsstyrelsen bedömer att insatsen kommer att stärka kommunens mottagningskapacitet, meddelar representanter för länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Ersättningen är till för att skapa beredskap och mottagningskapacitet samt utveckla samverkan för mottagande av nyanlända.