2016-01-19 16:12

2016-01-19 16:12

Arbete mot extremism

EXTREMISM

Liberalerna i Kristinehamn har skrivit en motion om arbetet mot våldsbejakande extremism.

I motionen föreslår Liberalerna att kommunstyrelsen tar fram en arbets- och handlingsplan för det förebyggande arbetet och tillsätter en samordnare som arbetar både förebyggande och operativt med frågorna, samt att kommunen höjer utbildningsnivån för de som möter ungdomar i Kristinehamns kommun och för politiker i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sade under tisdagen ja till motionen.

I motionen föreslår Liberalerna att kommunstyrelsen tar fram en arbets- och handlingsplan för det förebyggande arbetet och tillsätter en samordnare som arbetar både förebyggande och operativt med frågorna, samt att kommunen höjer utbildningsnivån för de som möter ungdomar i Kristinehamns kommun och för politiker i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sade under tisdagen ja till motionen.