2016-01-12 13:54

2016-01-12 13:54

Visionen återremitterades

BAKLÄXA

Kristinehamn ska vara en vänlig och nyskapande skärgårdskommun.

Det framgår av den vision för kommunen som tagits fram. Men den förklarande texten till visionen är lite för otydlig för att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom den.

Efter ett yrkande av Adam Slottner (C) blev det återremiss.

– I vissa lägen är den exkluderande och i andra fall är det alldeles för många ord, menade han och fick medhåll av övriga ledamöter.

Det framgår av den vision för kommunen som tagits fram. Men den förklarande texten till visionen är lite för otydlig för att kommunstyrelsen ska ställa sig bakom den.

Efter ett yrkande av Adam Slottner (C) blev det återremiss.

– I vissa lägen är den exkluderande och i andra fall är det alldeles för många ord, menade han och fick medhåll av övriga ledamöter.