2016-01-12 13:54

2016-01-12 13:54

Skolbygge ska fortskrida

MOTION

Planerna för teknik- och innovationscenter fortsätter. Placeringen ligger fast och kommunen ska gå vidare utan att invänta ombyggnationen av Södermalmsskolan.

Det står klart efter kommunstyrelsen sammanträde under tisdagen.

KD-motionen om att besluta om en ny tidsplan för skollokalsprojektet går mot avslag. Sista ordet i ärendet har dock kommunfullmäktige.

Avslag i kommunstyrelsen blev det även för alliansens motion om att beslutet om teknik- och innovationscenter på tomten Björktrasten ska upphävas. Även här har kommunfullmäktige sista ordet.

I båda fallen gick motionerna till votering i kommunstyrelsen, där alliansen fick se sig besegrad med en röst. Alliansens ledamöter reserverade sig mot besluten.

Det står klart efter kommunstyrelsen sammanträde under tisdagen.

KD-motionen om att besluta om en ny tidsplan för skollokalsprojektet går mot avslag. Sista ordet i ärendet har dock kommunfullmäktige.

Avslag i kommunstyrelsen blev det även för alliansens motion om att beslutet om teknik- och innovationscenter på tomten Björktrasten ska upphävas. Även här har kommunfullmäktige sista ordet.

I båda fallen gick motionerna till votering i kommunstyrelsen, där alliansen fick se sig besegrad med en röst. Alliansens ledamöter reserverade sig mot besluten.