2016-01-12 13:55

2016-01-12 13:55

Linder invald i vd-råd

BOSTÄDER

Kristinehamnsbostäders vd Urban E Linder tar plats i bransch- och intresseorganisationen SABOs vd-råd.

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, har tillsatt ett nytt vd-råd där bland annat Linder valts in.

Vd-rådet har 14 platser och medlemmarna är vd:ar i kommunala bostadsföretag som utses av övriga företagsledare i SABOs medlemsföretag. Varje region representeras av dels en företrädare för ett större företag, dels en för ett mindre.

Det är ett rådgivande organ till SABOs vd och sammanträder i regel kort tid innan SABOs styrelsemöten, vilket ger möjlighet att ventilera de frågor som styrelsen ska behandla. Vd-rådet utgör också SABOs stora delegation i Hyresmarknadskommittén, HMK.

SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, har tillsatt ett nytt vd-råd där bland annat Linder valts in.

Vd-rådet har 14 platser och medlemmarna är vd:ar i kommunala bostadsföretag som utses av övriga företagsledare i SABOs medlemsföretag. Varje region representeras av dels en företrädare för ett större företag, dels en för ett mindre.

Det är ett rådgivande organ till SABOs vd och sammanträder i regel kort tid innan SABOs styrelsemöten, vilket ger möjlighet att ventilera de frågor som styrelsen ska behandla. Vd-rådet utgör också SABOs stora delegation i Hyresmarknadskommittén, HMK.