2016-01-04 06:00

2016-01-04 06:00

Plats för umgänge och språkträning i Nybble

NYBBLE: Möjlighet att träna det svenska språket

Det sorlades och skrattades i Nybble bygdegård i tisdags kväll. 70-talet personer hade samlats för att delta i det språkkafé som anordnas av kyrkorna i södra kommundelen.

Linnéa Kihlström, diakon i Svenska kyrkan, berättar att språkkaféet från början var ett initiativ från diakongruppen för Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan. Vid tre tillfällen har man anordnat språkkafé och flyktingar från både Svedjegården och Karlslund har bjudits in. Träffarna har varit uppskattade och många har kommit för att umgås och träna på språket.

– Varje gång har vi haft en gäst som har fått berätta om sig själv och sitt liv. Vi har också alltid sång och musik, säger Linnéa.

Det som berättas översätts till både engelska och arabiska för att så många som möjligt ska kunna hänga med.

”Det är jättebra”

Vid borden sitter nyanlända familjer tillsammans med svenskar som vill vara med och bidra till deras språkträning.

– Vi pratar med varandra, fikar och har stenciler med svenska ord och uttryck som hjälp, förklarar Linnéa.

Vid ett av borden sitter Rashed Brow och hans fru Fedaa Khalil. De kom till Sverige från Syrien för 1,5 månad sedan tillsammans med barnen Gehad, Hanin och Leen. Det tycker att språkkafét är ett bra tillfälle för att träna det svenska språket. Fedaa berättar att hon kan lite engelska och ett par ord svenska.

– Att prata med andra människor är mycket bättre än att bara studera i böcker, menar hon.

– Här i Nybble träffar man inte så mycket folk ute, så det här är jättebra, tycker Rashed.

Jultomten

Birgitta Dahlgren och Marianne Heimer är två av kvällens deltagare som har varit på plats vid flera tillfällen. De tycker att det är roligt att kunna hjälpa till och att få möjlighet att lära känna våra nya svenskar.

– Jag vill göra en insats. Det är viktigt att flyktingarna känner sig välkomna här, säger Birgitta.

Språkkaféet i Nybble bygdegård arrangeras sista tisdagen i varje månad.

– Alla kan vara med och engagera sig, säger Linnéa Kihlström som välkomnar fler att vara med under kvällarna.

Linnéa Kihlström, diakon i Svenska kyrkan, berättar att språkkaféet från början var ett initiativ från diakongruppen för Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan. Vid tre tillfällen har man anordnat språkkafé och flyktingar från både Svedjegården och Karlslund har bjudits in. Träffarna har varit uppskattade och många har kommit för att umgås och träna på språket.

– Varje gång har vi haft en gäst som har fått berätta om sig själv och sitt liv. Vi har också alltid sång och musik, säger Linnéa.

Det som berättas översätts till både engelska och arabiska för att så många som möjligt ska kunna hänga med.

”Det är jättebra”

Vid borden sitter nyanlända familjer tillsammans med svenskar som vill vara med och bidra till deras språkträning.

– Vi pratar med varandra, fikar och har stenciler med svenska ord och uttryck som hjälp, förklarar Linnéa.

Vid ett av borden sitter Rashed Brow och hans fru Fedaa Khalil. De kom till Sverige från Syrien för 1,5 månad sedan tillsammans med barnen Gehad, Hanin och Leen. Det tycker att språkkafét är ett bra tillfälle för att träna det svenska språket. Fedaa berättar att hon kan lite engelska och ett par ord svenska.

– Att prata med andra människor är mycket bättre än att bara studera i böcker, menar hon.

– Här i Nybble träffar man inte så mycket folk ute, så det här är jättebra, tycker Rashed.

Jultomten

Birgitta Dahlgren och Marianne Heimer är två av kvällens deltagare som har varit på plats vid flera tillfällen. De tycker att det är roligt att kunna hjälpa till och att få möjlighet att lära känna våra nya svenskar.

– Jag vill göra en insats. Det är viktigt att flyktingarna känner sig välkomna här, säger Birgitta.

Språkkaféet i Nybble bygdegård arrangeras sista tisdagen i varje månad.

– Alla kan vara med och engagera sig, säger Linnéa Kihlström som välkomnar fler att vara med under kvällarna.