2016-01-04 06:00

2016-01-04 06:00

Flyktingbarn fick besöka Lek & luft

LÄSARBILD: Utflykt för barn på asylboenden

Kyrkorna i södra kommundelen arrangerade nyligen en utflykt för barnen på asylboendena Karlslund och Svedjegården i Nybble.

50-talet barn fick följa med till Lek & luft i Kristinehamn arena.

”Det var fantastiskt stort att se barnens ögon när de kom in där” berättar Anna Pollack från Svenska kyrkans unga.

50-talet barn fick följa med till Lek & luft i Kristinehamn arena.

”Det var fantastiskt stort att se barnens ögon när de kom in där” berättar Anna Pollack från Svenska kyrkans unga.