2015-12-18 16:57

2015-12-18 16:57

Förälder anmäler flytt av möbler

STENSTALIDSKOLAN: Barn bar bänkar

Är det okej att elever bär skolmöbler eller är det rent av att betrakta som barnarbete?
Synen på detta går isär.

Under förra veckan fick elever på Stenstalidskolan vara med och flytta möbler till nybyggda lokaler. En upprörd förälder anser att det är fel att skolan inte tagit in kvalificerad personal för flytten.

– Det är inte okej att använda eleverna till detta. Det är faktiskt inte lagligt. Det var inte bara två bänkar de skulle flytta utan hela skolan, säger föräldern som planerar att göra en polisanmälan.

– Jag ska undersöka om det finns grund för det, säger föräldern.

Rektor Ola Andersson försvarar arbetsinsatsen.

– Eleverna bar i huvudsak sina egna grejer, sedan fanns det de som ville bära mer, men ingen var tvingad till det, säger han.

Enligt rektorn har skolan följt arbetsmiljölagen då skolan är att betrakta som elevernas och personalens gemensamma arbetsplats.

– Men det är jättebra om det blir prövat i en rättslig insats, säger han.

Under förra veckan fick elever på Stenstalidskolan vara med och flytta möbler till nybyggda lokaler. En upprörd förälder anser att det är fel att skolan inte tagit in kvalificerad personal för flytten.

– Det är inte okej att använda eleverna till detta. Det är faktiskt inte lagligt. Det var inte bara två bänkar de skulle flytta utan hela skolan, säger föräldern som planerar att göra en polisanmälan.

– Jag ska undersöka om det finns grund för det, säger föräldern.

Rektor Ola Andersson försvarar arbetsinsatsen.

– Eleverna bar i huvudsak sina egna grejer, sedan fanns det de som ville bära mer, men ingen var tvingad till det, säger han.

Enligt rektorn har skolan följt arbetsmiljölagen då skolan är att betrakta som elevernas och personalens gemensamma arbetsplats.

– Men det är jättebra om det blir prövat i en rättslig insats, säger han.