2015-12-17 15:59

2015-12-17 15:59

Bygglov för mobilmaster

KOMMUNEN

Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov för två mobilmaster. Den ena av dem planeras att byggas utanför Björneborg och den andra i Ölmetrakten.

Det är ett nätverksbolag som vill bygga. Ärendet har varit ute på samråd och ingen av grannarna har kommit med några synpunkter.

– De kommer ligga väldigt avsides, säger Marielle Nilsson, förvaltningschef.

Masterna ska bli 72 meter höga.

Det är ett nätverksbolag som vill bygga. Ärendet har varit ute på samråd och ingen av grannarna har kommit med några synpunkter.

– De kommer ligga väldigt avsides, säger Marielle Nilsson, förvaltningschef.

Masterna ska bli 72 meter höga.