2015-12-17 19:05

2015-12-17 19:05

Åke sitter till 2020

DONATIONSFONDEN

Kommunfullmäktige beslutade under torsdagen att ge Åke Thörnesjö (M) förnyat förtroende som ledamot för Nilssonska donationsfonden. Förordnanden förlängs med en ny period om fem år fram till siste december 2020.

Kommunfullmäktige beslutar även att utse Rolf Larsson (S) och Bo Pettersson (C) till ledmannarevisorer fram till och med nästa års slut för donationsfonden.

Kommunfullmäktige beslutar även att utse Rolf Larsson (S) och Bo Pettersson (C) till ledmannarevisorer fram till och med nästa års slut för donationsfonden.