2015-12-04 10:48

2015-12-04 10:48

Är det din hatt?

KRISTINEHAMN

Var det du som muckade från Södermalmsskolan 1973 och hade denna hatt?

Den hittades av Leif Johansson redan under 80-talet men han har inte lyckats komma i kontakt med ägare, trots ett antal efterforskningsförsök under åren.

Nu tar Leif hjälp av NKP:s läsare eftersom han inte kunnat släppa tanken på att hitta kvinnan som gick ur klass nio på Södermalm för 42 år sedan.

Är det du eller känner du igen hatten eller flickan på bilden så hör av dig till NKP på redaktion@nkp.se.

Den hittades av Leif Johansson redan under 80-talet men han har inte lyckats komma i kontakt med ägare, trots ett antal efterforskningsförsök under åren.

Nu tar Leif hjälp av NKP:s läsare eftersom han inte kunnat släppa tanken på att hitta kvinnan som gick ur klass nio på Södermalm för 42 år sedan.

Är det du eller känner du igen hatten eller flickan på bilden så hör av dig till NKP på redaktion@nkp.se.