2015-12-02 20:51

2015-12-02 20:51

Nytt avtal klart för ensamkommande

MIGRATION

Kristinehamns kommun har tecknat nytt avtal med Migrationsverket kring mottagande av ensamkommande asylsökande barn. Avtalet godkändes under tisdagen av kommunstyrelsen.

Enligt det nya avtalet förbinder sig kommunen att ta emot 107 ensamkommande pojkar och flickor, i huvudsak i 16 eller 17 år gamla.

Årets avtal stipulerade att kommunen skulle ta emot 13 ensamkommande barn, men i reella tal rör det sig troligen om cirka 80 vid årsskiftet. Det nya avtalet ska inte plussas på det gamla, utan inkluderar även de som kommit i år.

Migrationsverkets prognos pekar på att det under nästa år kommer att behövas totalt 40 000 platser för ensamkommande barn. Av dessa ska 1 461 placeras i Värmland.

Enligt det nya avtalet förbinder sig kommunen att ta emot 107 ensamkommande pojkar och flickor, i huvudsak i 16 eller 17 år gamla.

Årets avtal stipulerade att kommunen skulle ta emot 13 ensamkommande barn, men i reella tal rör det sig troligen om cirka 80 vid årsskiftet. Det nya avtalet ska inte plussas på det gamla, utan inkluderar även de som kommit i år.

Migrationsverkets prognos pekar på att det under nästa år kommer att behövas totalt 40 000 platser för ensamkommande barn. Av dessa ska 1 461 placeras i Värmland.