2015-10-21 06:00

2015-10-21 06:00

Behov av gode män

INTEGRATION: Ökning av antal ensamkommande barn

Det är många som har hört av sig till kommunerna i östra Värmland och vill ställa upp som god man åt ensamkommande barn. Men behovet är ännu större. Sen årsskiftet har antalet barn som kommer själva till Sverige ökat med 150 procent.

Kristinehamn, Storfors, Filipstad, Karlskoga och Degerfors har en gemensam överförmyndarnämnd. Det är de som har hand om att utse god man till bland annat de asylsökande barn som kommer ensamma till Sverige. Och under det senaste året har antalet asylsökande ökat, både bland vuxna, familjer och ensamma barn. Sedan den första augusti har det kommit 150 ensamkommande barn till östra Värmland. 120 av dem är fördelade på Kristinehamn, Filipstad och Karlskoga.

Det ställer stora krav på överförmyndarnämnden som ska utse en god man till dessa barn.

När de ensamkommande barnen kommer till Sverige har de ingen vårdnadshavare. En god man ska vara i vårdnadshavaren eller förmyndarens ställe.

– Det gäller allt utom den praktiska omvårdnaden, säger Magnus Warnicke, tillförordnad verksamhetsansvarig på överförmyndarnämnden.

Extra förälder

Han förklarar att en god man ska vara en spindel i nätet för barnet. Det handlar om personliga, rättsliga och ekonomiska frågor. Förordnandet skiljer sig markant mot att vara god man för en vuxen. Ett asylsökande barn behöver stöd i asylprocessen och boendet. Man kan även ha kontakt med skolan.

– Det är helt olika uppdrag, säger Magnus Warnicke.

Han förklarar att det i inledningsskedet kan vara en hel del kontakter. Det behövs engagerade personer som har lite tid att avvara. Eftersom det är kontakter med skola och Migrationsverket är det bra om man är flexibel. Man får ett visst arvode men det handlar inte om några stora summor.

Ersättning

– Är man student är det en bra extra inkomst, säger Anton Tysklind, överförmyndarhandläggare.

Och uppdraget varar inte så länge. När det asylsökande barnet beviljas uppehållstillstånd ska det i stället utses en vårdnadshavare. Uppdraget upphör också när barnet fyller 18 år.

– Varje barn är ett enskilt uppdrag, säger Anton Tysklind.

För att få bli god man ska man vara ostraffad och inte förekomma hos kronofogden eller i socialens register.

– Det är ett jättestort behov, säger Linda Johansson, överförmyndarhandläggare.

Kristinehamn, Storfors, Filipstad, Karlskoga och Degerfors har en gemensam överförmyndarnämnd. Det är de som har hand om att utse god man till bland annat de asylsökande barn som kommer ensamma till Sverige. Och under det senaste året har antalet asylsökande ökat, både bland vuxna, familjer och ensamma barn. Sedan den första augusti har det kommit 150 ensamkommande barn till östra Värmland. 120 av dem är fördelade på Kristinehamn, Filipstad och Karlskoga.

Det ställer stora krav på överförmyndarnämnden som ska utse en god man till dessa barn.

När de ensamkommande barnen kommer till Sverige har de ingen vårdnadshavare. En god man ska vara i vårdnadshavaren eller förmyndarens ställe.

– Det gäller allt utom den praktiska omvårdnaden, säger Magnus Warnicke, tillförordnad verksamhetsansvarig på överförmyndarnämnden.

Extra förälder

Han förklarar att en god man ska vara en spindel i nätet för barnet. Det handlar om personliga, rättsliga och ekonomiska frågor. Förordnandet skiljer sig markant mot att vara god man för en vuxen. Ett asylsökande barn behöver stöd i asylprocessen och boendet. Man kan även ha kontakt med skolan.

– Det är helt olika uppdrag, säger Magnus Warnicke.

Han förklarar att det i inledningsskedet kan vara en hel del kontakter. Det behövs engagerade personer som har lite tid att avvara. Eftersom det är kontakter med skola och Migrationsverket är det bra om man är flexibel. Man får ett visst arvode men det handlar inte om några stora summor.

Ersättning

– Är man student är det en bra extra inkomst, säger Anton Tysklind, överförmyndarhandläggare.

Och uppdraget varar inte så länge. När det asylsökande barnet beviljas uppehållstillstånd ska det i stället utses en vårdnadshavare. Uppdraget upphör också när barnet fyller 18 år.

– Varje barn är ett enskilt uppdrag, säger Anton Tysklind.

För att få bli god man ska man vara ostraffad och inte förekomma hos kronofogden eller i socialens register.

– Det är ett jättestort behov, säger Linda Johansson, överförmyndarhandläggare.