2015-10-20 06:00

2015-10-20 06:00

Vann i Kammarrätten mot FK

KRISTINEHAMN

En man från Kristinehamn har i Kammarrätten vunnit mot Försäkringskassan och fått rätt till arbetsskadeförsäkring efter en olycka under en arbetsresa till fjällen.

Där föll han ur ett sängloft och fick svåra skador något som ledde till sjukskrivning.

Kammarrätten, som därmed river upp domen i lägre instans, skickar nu tillbaka ärendet till Försäkringskassan för en ny prövning.

Där föll han ur ett sängloft och fick svåra skador något som ledde till sjukskrivning.

Kammarrätten, som därmed river upp domen i lägre instans, skickar nu tillbaka ärendet till Försäkringskassan för en ny prövning.