2015-07-25 06:00

2015-07-25 08:13

Utan Eva stannar Bäckhammar

VÄRMLANDSRESAN: Förser orten med förnödenheter

Eva Nyvall är Bäckhammars alltiallo. Genom sin närlivs förser hon traktens invånare med livets förnödenheter. Men tiderna är tuffa och orken tryter.
– Det vore katastrof för bygden om butiken lägger ner, säger Ingemar Karlsson, Bäckhammarbo.

Stora delar av den värmländska landsbygden har under de senaste årtiondena tampats med avfolkning och nedmontering av företagande och samhällsservice. Bäckhammar, beläget 18 kilometer söder om Kristinehamn, är inget undantag.

Inom loppet av 15 år har orten förlorat sitt postkontor, biblioteksfilialen och mellanstadieskolan. Under samma period har antalet invånare minskat till cirka 250 permanentboende, en halvering jämfört med glansdagarna under mitten av 70-talet.

Men det finns krafter som uthålligt och ihärdigt stretar emot. Och den kanske starkast lysande hittar vi i den lokala närbutiken, Nyvalls livs.

Här har butiksägaren Eva Nyvall verkat i snart 30 år, allt sedan hon flyttade upp från Trollhättan. I takt med att såväl närtjänst som näringsliv lagt ner har Eva tagit på sig en allt större arbetsbörda.

Spindeln i nätet

Utöver rollen som butiksägare är hon ortens postservice, systembolagsombud, mackägare, pubägare, dubbel restaurangägare och leverantör av villaolja. Dessutom driver hon cateringfirma.

– Men det är bara vid sidan av, säger Eva och ler när hon visar oss runt bland hyllorna.

Hela verksamheten sammanfattas kort och gott i vad som står att läsa på hennes firmabil: ”Nyvalls – bränsle för både dig och bilen”.

Men tiderna är tuffa för Eva Nyvall och övrig personalen i butiken. Kunderna är få och konkurrensen mördande från storbutikerna inne i Kristinehamn. Eva älskar sitt jobb men vet inte hur länge hennes eget bränsle räcker.

Hänger ihop

– Som det är nu skulle butiken aldrig klara sig om jag inte hela tiden hittade fler ben att stå på. Det skulle inte gå att ha det här sortimentet – eller kanske inte ens gå att hålla öppet. Butikens överlevnad hänger på att fler handlar här i stället för att åka i Kristinehamn.

Skulle butiken gå under är det inte bara närheten till livsmedel som försvinner för Bäckhammarborna. Med ner i djupet riskerar också postservicen, macken och de bägge restaurangerna följa.

– Det ena bär det andra. Om butiken försvann skulle jag tvingas köpa råvaror av grossister till restaurangerna, och det skulle inte gå ihop.

Ingemar Karlsson har bott i Bäckhammar hela sitt liv och är stamkund på Nyvalls. I dagsläget räcker det med en promenad på tio minuter innan han är hemma igen med en liter mjölk. Om Eva tvingas lägga ner blir det dock betydligt längre och svårare att ta sig till mataffären.

– Framför allt för oss äldre. Det skulle ju funka så länge man har bil och kan ta sig in till Kristinehamn. Men därefter... nej! säger Ingemar och skakar på huvudet.

”Får inte ske”

Bäckhammars bruk, eller Nordic Paper Bäckhammar som det numera heter, är ortens största arbetsgivare. Av 240 anställda är uppskattningsvis 30 procent bosatta i Bäckhammar – alltså nästan en tredjedel av ortens befolkning.

Pappersbruket är av många ansett som ortens viktigaste verksamhet. Men frågan är om inte Eva Nyvalls service väger nästan lika tungt. För vad skulle hända om hon tvingades lägga ner?

– Då är det kört – vi får inte låta det ske. Man får inte glömma vilket värde det har att kunna gå och handla på det här sättet, säger Bo Axelsson som arbetat på bruket i 42 år.

Bakom den enda kassan i butiken hänger ett stycke skylt. ”Skrattrynkor går inte att köpa” lyder texten. Eva Nyvall tycks ha tagit budskapet till sig. De tuffa tiderna till trots är humöret på topp.

– Man kan ju inte gå här och vara sur. Det blir ju inte bättre för det. Som barn var det min dröm att jobba i affär och nu har jag haft förmånen att göra det i över 30 år. Jag tycker verkligen om mitt jobb och hoppas kunna driva vidare, säger Eva Nyvall.

Stora delar av den värmländska landsbygden har under de senaste årtiondena tampats med avfolkning och nedmontering av företagande och samhällsservice. Bäckhammar, beläget 18 kilometer söder om Kristinehamn, är inget undantag.

Inom loppet av 15 år har orten förlorat sitt postkontor, biblioteksfilialen och mellanstadieskolan. Under samma period har antalet invånare minskat till cirka 250 permanentboende, en halvering jämfört med glansdagarna under mitten av 70-talet.

Men det finns krafter som uthålligt och ihärdigt stretar emot. Och den kanske starkast lysande hittar vi i den lokala närbutiken, Nyvalls livs.

Här har butiksägaren Eva Nyvall verkat i snart 30 år, allt sedan hon flyttade upp från Trollhättan. I takt med att såväl närtjänst som näringsliv lagt ner har Eva tagit på sig en allt större arbetsbörda.

Spindeln i nätet

Utöver rollen som butiksägare är hon ortens postservice, systembolagsombud, mackägare, pubägare, dubbel restaurangägare och leverantör av villaolja. Dessutom driver hon cateringfirma.

– Men det är bara vid sidan av, säger Eva och ler när hon visar oss runt bland hyllorna.

Hela verksamheten sammanfattas kort och gott i vad som står att läsa på hennes firmabil: ”Nyvalls – bränsle för både dig och bilen”.

Men tiderna är tuffa för Eva Nyvall och övrig personalen i butiken. Kunderna är få och konkurrensen mördande från storbutikerna inne i Kristinehamn. Eva älskar sitt jobb men vet inte hur länge hennes eget bränsle räcker.

Hänger ihop

– Som det är nu skulle butiken aldrig klara sig om jag inte hela tiden hittade fler ben att stå på. Det skulle inte gå att ha det här sortimentet – eller kanske inte ens gå att hålla öppet. Butikens överlevnad hänger på att fler handlar här i stället för att åka i Kristinehamn.

Skulle butiken gå under är det inte bara närheten till livsmedel som försvinner för Bäckhammarborna. Med ner i djupet riskerar också postservicen, macken och de bägge restaurangerna följa.

– Det ena bär det andra. Om butiken försvann skulle jag tvingas köpa råvaror av grossister till restaurangerna, och det skulle inte gå ihop.

Ingemar Karlsson har bott i Bäckhammar hela sitt liv och är stamkund på Nyvalls. I dagsläget räcker det med en promenad på tio minuter innan han är hemma igen med en liter mjölk. Om Eva tvingas lägga ner blir det dock betydligt längre och svårare att ta sig till mataffären.

– Framför allt för oss äldre. Det skulle ju funka så länge man har bil och kan ta sig in till Kristinehamn. Men därefter... nej! säger Ingemar och skakar på huvudet.

”Får inte ske”

Bäckhammars bruk, eller Nordic Paper Bäckhammar som det numera heter, är ortens största arbetsgivare. Av 240 anställda är uppskattningsvis 30 procent bosatta i Bäckhammar – alltså nästan en tredjedel av ortens befolkning.

Pappersbruket är av många ansett som ortens viktigaste verksamhet. Men frågan är om inte Eva Nyvalls service väger nästan lika tungt. För vad skulle hända om hon tvingades lägga ner?

– Då är det kört – vi får inte låta det ske. Man får inte glömma vilket värde det har att kunna gå och handla på det här sättet, säger Bo Axelsson som arbetat på bruket i 42 år.

Bakom den enda kassan i butiken hänger ett stycke skylt. ”Skrattrynkor går inte att köpa” lyder texten. Eva Nyvall tycks ha tagit budskapet till sig. De tuffa tiderna till trots är humöret på topp.

– Man kan ju inte gå här och vara sur. Det blir ju inte bättre för det. Som barn var det min dröm att jobba i affär och nu har jag haft förmånen att göra det i över 30 år. Jag tycker verkligen om mitt jobb och hoppas kunna driva vidare, säger Eva Nyvall.