2017-06-26 15:45

2017-06-26 15:45

Nya lärlingsutbildningar startas

KIL

I höst startas tre nya lärlingsutbildningar i Kil. Det handlar om målare, murare och håltagare.

Utbildningarna är godkända av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd och riktar sig till sökande över 20 år i hela länet och ger gymnasiepoäng.

– Det här är ett bra exempel på ett lyckat samarbete mellan kommun, skola och näringslivet. Det finns goda möjligheter att bli anställd efter utbildningen. Av dem som gått tidigare lärlingsutbildningar har samtliga fått jobb, säger Torbjörn Nilsson, rektor för vuxenutbildningen i Kils kommun.

Kommunen samarbetar kring utbildningarna med bygg- och anläggningsprogrammet, Nobelgymnasiet (murare) och företaget Arnessons Betongborrning AB (håltagare).

Utbildningarna är godkända av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd och riktar sig till sökande över 20 år i hela länet och ger gymnasiepoäng.

– Det här är ett bra exempel på ett lyckat samarbete mellan kommun, skola och näringslivet. Det finns goda möjligheter att bli anställd efter utbildningen. Av dem som gått tidigare lärlingsutbildningar har samtliga fått jobb, säger Torbjörn Nilsson, rektor för vuxenutbildningen i Kils kommun.

Kommunen samarbetar kring utbildningarna med bygg- och anläggningsprogrammet, Nobelgymnasiet (murare) och företaget Arnessons Betongborrning AB (håltagare).