2016-10-03 17:33

2016-10-03 17:33

Konkurrensverket kritiserar Kils kommun

KIL

Kils kommun har köpt konsulttjänster för dryga 900 000 kronor. Men man har gjort det utan att konkurrensutsätta upphandlingen med annonsering. Därför riktar nu Konkurrensverket kritik mot Kils kommun för att man har brutit mot upphandlingslagstiftningen.

– Vi ser mycket allvarligt på denna typ av lagöverträdelser. Otillåten direktupphandling är prioriterat i vårt tillsynsarbete, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.

Upphandlingen ska ha skett under 2011 och 2012, vilket innebär att preskriptionstiden, som är på ett år, gör att Konkurrensverket inte kan vända sig till förvaltningsrätten med krav på att kommunen skulle dömas att betala ut böter/upphandlingsskadeavgift.

– Vi ser mycket allvarligt på denna typ av lagöverträdelser. Otillåten direktupphandling är prioriterat i vårt tillsynsarbete, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.

Upphandlingen ska ha skett under 2011 och 2012, vilket innebär att preskriptionstiden, som är på ett år, gör att Konkurrensverket inte kan vända sig till förvaltningsrätten med krav på att kommunen skulle dömas att betala ut böter/upphandlingsskadeavgift.