2016-08-30 21:26

2016-08-30 21:26

Många åsikter om höghusbygge i Kil

KIL

Kils kommun vill bygga två höghus med upp till åtta våningar vid Viksta. På tisdagskvällen bjöds kommuninvånare in till ett informationsmöte och frågorna visade sig vara många.

Kils kommun vill i bygga ihop Lövenstrandsområdet med centrala Kil och samtidigt behålla känslan av att bo på landet fast nära stan. Som en del av planen är Kils kommuns förslag till två höga höghus/punkthus vid Viksta.

– Vi ser det som ytterligare en attraktionskraft som ska få Kilsborna att återvända eller vilja bo kvar, för det är det många som vill, säger Georg Forsberg (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Naturnära

Förhoppningarna är att exploatörer ska köpa byggrätten och utveckla boendemiljö. I nuläget har cirka 35 personer anmält intresse för den typen av boendeform som de nya punkthusen erbjuder.

– Intresset är stort, det är många som vill nära naturen men samtidigt ha närhet till kommunikation och service, säger Georg Forsberg.

”Disharmoniskt”

Planen har varit ute på samråd, synpunkter beaktats och nu befinner sig planen i en granskningsprocess innan planen kan antas. Detta förväntas ske i november. Under tisdagskvällen bjöds allmänheten in till i KilArena där den bearbetade plan som ska skickas ut som granskningshandling presenterades. Förslaget har väckt flera frågetecken bland kommuninvånarna.

– Vi har tagit emot rätt mycket synpunkter, säger Georg Forsberg.

Kommuninvånarna har bland annat visat oro för påverkan på trafiksituationen och ett missgynnande för naturvärdet och friluftslivet.

– Jag vill kalla det disharmoniskt att bygga två höghus på denna plats, säger en kommuninvånare.

Kils kommun vill i bygga ihop Lövenstrandsområdet med centrala Kil och samtidigt behålla känslan av att bo på landet fast nära stan. Som en del av planen är Kils kommuns förslag till två höga höghus/punkthus vid Viksta.

– Vi ser det som ytterligare en attraktionskraft som ska få Kilsborna att återvända eller vilja bo kvar, för det är det många som vill, säger Georg Forsberg (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Naturnära

Förhoppningarna är att exploatörer ska köpa byggrätten och utveckla boendemiljö. I nuläget har cirka 35 personer anmält intresse för den typen av boendeform som de nya punkthusen erbjuder.

– Intresset är stort, det är många som vill nära naturen men samtidigt ha närhet till kommunikation och service, säger Georg Forsberg.

”Disharmoniskt”

Planen har varit ute på samråd, synpunkter beaktats och nu befinner sig planen i en granskningsprocess innan planen kan antas. Detta förväntas ske i november. Under tisdagskvällen bjöds allmänheten in till i KilArena där den bearbetade plan som ska skickas ut som granskningshandling presenterades. Förslaget har väckt flera frågetecken bland kommuninvånarna.

– Vi har tagit emot rätt mycket synpunkter, säger Georg Forsberg.

Kommuninvånarna har bland annat visat oro för påverkan på trafiksituationen och ett missgynnande för naturvärdet och friluftslivet.

– Jag vill kalla det disharmoniskt att bygga två höghus på denna plats, säger en kommuninvånare.