2016-06-27 16:06

2016-06-27 16:06

Fler lägenheter i Kil

KIL: 29 nya lägenheter på gång

Bygget av ett flerfamiljshus i centrala Kil påbörjas nu i augusti och beräknas vara inflyttningsklart hösten 2017.

– Det är vårt senaste bidrag till kommunens utveckling, säger Rita Gunnarsson, styrelseordförande i det kommunala bolaget Kilbostäder.

Tanken är att det nya hyreshuset, som kommer bestå av 10 treor och 19 tvåor i två olika storlekar, ska hjälpa till att frigöra ett antal villor. Efterfrågan på villor i Kil är stor, men det finns i dagsläget få lediga hus. Samtliga lägenheter kommer ha inglasade balkonger.

– Du kan ställa dig i kö till våra lägenheter på kilsbostader.se. Fördelning av de nya lägenheterna kommer ske under senhösten, säger Ann-Louise Samuelsson, VD på Kilsbostäder.

– Det är vårt senaste bidrag till kommunens utveckling, säger Rita Gunnarsson, styrelseordförande i det kommunala bolaget Kilbostäder.

Tanken är att det nya hyreshuset, som kommer bestå av 10 treor och 19 tvåor i två olika storlekar, ska hjälpa till att frigöra ett antal villor. Efterfrågan på villor i Kil är stor, men det finns i dagsläget få lediga hus. Samtliga lägenheter kommer ha inglasade balkonger.

– Du kan ställa dig i kö till våra lägenheter på kilsbostader.se. Fördelning av de nya lägenheterna kommer ske under senhösten, säger Ann-Louise Samuelsson, VD på Kilsbostäder.

  • Johanna Lindholm