2016-06-08 12:55

2016-06-08 12:55

Stor satsning på skola – vill se kvalitetshöjning

KIL: "Vi kommer fortsätta vår landsbygdssatsning"

Kils kommun följer budget och väntas få ett överskott på 2,5 procent när året är till ända. Och nästa år satsar man på skolan.

– Vi går bra ekonomiskt, säger kommunalrådet Georg Forsberg (C).

Det är i budgeten för 2017, och även efterföljande två år, som Kils kommun kommer att satsa 15 extra miljoner på skola, barn och äldre.

Detta för att man vill se en kvalitetshöjning.

Hur tänker ni med skolan?

– Skolan har varit anpassad till budget, och det har man lyckats med. Kil har haft en hög meritnivå, men den har sjunkit på senare år och nu hoppas vi att detta kan återställas, säger Georg Forsberg (C), kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen.

Detta kommer ske bland annat genom att se över lärarlönerna och engagera föräldrarna mer. Några konkreta detaljer är inte klara i dagsläget.

Landsbygdssatsning

I budget för 2017 finns också satsningen på Fryksdalsbanan med, som NWT tidigare skrivit om. Kommunen satsar 4 miljoner per år under tre år.

För 2016 ser det positivt ut när kommunen skrivit delårsrapport. Den visar att man följer budget och väntas få ett överskott på 2,5 procent.

– Vi kommer fortsätta vår landsbygdssatsning, som vi gjort ibland annat Högboda, och vi kommer att bjuda in byalag efter sommaren för att se hur pengarna kan användas bäst, säger Georg Forsberg.

Totalt kommer 500 000 kronor satsas innan årsslutet.

Barn- och utbildningsnämnden får 2 miljoner kronor att röra sig med och 200 000 kronor satsas på evenemang.

Något konkret evenemang?

– Det går nog mot Kil hela veckan, men hur pengarna ska användas får de bestämma, säger Jan-Olov Ragnarsson, kommunchef.

Ny prissättning

Under kommunstyrelsens sammanträde var även frågan om bisysslor uppe för diskussion, efter begäran av moderaten Hans Eriksson som anser att kommunchefens bisyssla kan förtroendeskadligt för kommunen. Jan-Olov Ragnarsson är ledamot i styrelsen för Bäckebrons sågverk.

– Men vi ansåg att det inte är förtroendeskadligt, utan i stället är till gagn för kommunen, säger Georg Forsberg.

Vidare har kommunen gjort en ny prissättning för industrimarken som finns kvar kring Scan och Moelven.

– Vi har gjort det för att kunna få en snabbare försäljning, säger Georg Forsberg.

Priset per kvadratmeter ligger på mellan 30 och 75 kronor beroende på läge.

Finns det några intressenter i dagsläget?

– Det är tre företag som är intresserade och som vi för en diskussion med, säger Jan-Olov Ragnarsson och tillägger att det är marken norr om Scanområdet som är av intresse i första hand.

Det är i budgeten för 2017, och även efterföljande två år, som Kils kommun kommer att satsa 15 extra miljoner på skola, barn och äldre.

Detta för att man vill se en kvalitetshöjning.

Hur tänker ni med skolan?

– Skolan har varit anpassad till budget, och det har man lyckats med. Kil har haft en hög meritnivå, men den har sjunkit på senare år och nu hoppas vi att detta kan återställas, säger Georg Forsberg (C), kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen.

Detta kommer ske bland annat genom att se över lärarlönerna och engagera föräldrarna mer. Några konkreta detaljer är inte klara i dagsläget.

Landsbygdssatsning

I budget för 2017 finns också satsningen på Fryksdalsbanan med, som NWT tidigare skrivit om. Kommunen satsar 4 miljoner per år under tre år.

För 2016 ser det positivt ut när kommunen skrivit delårsrapport. Den visar att man följer budget och väntas få ett överskott på 2,5 procent.

– Vi kommer fortsätta vår landsbygdssatsning, som vi gjort ibland annat Högboda, och vi kommer att bjuda in byalag efter sommaren för att se hur pengarna kan användas bäst, säger Georg Forsberg.

Totalt kommer 500 000 kronor satsas innan årsslutet.

Barn- och utbildningsnämnden får 2 miljoner kronor att röra sig med och 200 000 kronor satsas på evenemang.

Något konkret evenemang?

– Det går nog mot Kil hela veckan, men hur pengarna ska användas får de bestämma, säger Jan-Olov Ragnarsson, kommunchef.

Ny prissättning

Under kommunstyrelsens sammanträde var även frågan om bisysslor uppe för diskussion, efter begäran av moderaten Hans Eriksson som anser att kommunchefens bisyssla kan förtroendeskadligt för kommunen. Jan-Olov Ragnarsson är ledamot i styrelsen för Bäckebrons sågverk.

– Men vi ansåg att det inte är förtroendeskadligt, utan i stället är till gagn för kommunen, säger Georg Forsberg.

Vidare har kommunen gjort en ny prissättning för industrimarken som finns kvar kring Scan och Moelven.

– Vi har gjort det för att kunna få en snabbare försäljning, säger Georg Forsberg.

Priset per kvadratmeter ligger på mellan 30 och 75 kronor beroende på läge.

Finns det några intressenter i dagsläget?

– Det är tre företag som är intresserade och som vi för en diskussion med, säger Jan-Olov Ragnarsson och tillägger att det är marken norr om Scanområdet som är av intresse i första hand.